Influence of the modifying physical fields on a structure and rheological properties composition motor oils

  • В.В. Аулін

Abstract

The theoretical ground of change of structure is conducted and rheological properties of composition motor oils at treatment the physical fields with the use of model of Einstein for the dispersive medium.

References

1. Аулін В.В. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються в композиційній оливі при припрацю-ванні сполучень деталей / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, О.В. Кузик // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми триботехніки" 7 - 9 жовтня 2009 р. – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 65-67.
2. Бибик Е.Е. Реология дисперсных систем / Е.Е. Бибик. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 172 с.
3. Mac Tagne J.P. – J. Chem. Phys., 1969. – Vol. 51. – Р. 133-136.
4. Аулін В.В. Дослідження властивостей моторної оливи в процесі експлуатації дизелів / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, О.В. Кузик // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво, експлуатація сільськогосподарських машин. – Вип. 39. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – С. 274-280.
5. Hall W.F., Busenberg S.N. – J. Chem. Phys., 1969. – Vol. 51. – Р. 137-144.
6. Аулін В.В. Зміна властивостей оливи при електрохімічному відновленні робочих поверхонь деталей дизелів / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, М.Ф. Семенюк, О.В. Кузик // Проблеми трибології. – 2009. – №1. – С. 68-70.
7. Аулін В.В. Заміна технічного стану основних сполучень двигуна та моторної оливи в процесі його експлуатації / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, О.В. Кузик // Проблеми трибології. – 2009. – №4. – С. 118-122.
8. Электрореологический эффект / Под ред. А.В. Лыкова – Минск: 1972. – 176 с.
9. Шульман З.П. Магнитореологический эффект / З.П. Шульман, В.И. Кордонский. – Под. ред. академика АНБССР Р.И. Солоухина. – Мн.: Наука и техника, 1982. – 184 с.
10. Шлиомис М.И. Журн. экспер. и. теор. физики / М.И. Шлиомис. – 1971. – т. 61. – С. 2411-2418.
Published
2014-07-15
How to Cite
Аулін, В. (2014). Influence of the modifying physical fields on a structure and rheological properties composition motor oils. Problems of Tribology, 66(4), 28-33. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/264
Section
Articles