Research of mechanism of receipt of gas environment with outwardly in intercontact space of surfaces of friction. Рart 2.

  • Л.І. Криштопа

Abstract

Kryshtopa L.I. Research of mechanism of receipt of gas environment with outwardly in intercontact space of surfaces of friction. Рart 2. The article is devote to the problem of laboratory researches of mechanism of receipt of gas environment with out-wardly to intercontact space of friction surfaces and create the physical and chemical model of mechanism of migration of environment to the friction contact. For the design of model of migration of environment mechanism which considered to the friction contact adsorption, pumping and crack effects take place. A gas dynamic at intercontact space has a difficult character depending on the modes of friction and mechanical, physical and chemical properties of friction surface can get the positive or negative value. Surplus pressure hinders to migra-tion in between contact space of environment and creates terms for formation areas of pellicle starvation. Subsequent re-searches will be devoted to research of gas dynamic at intercontact space for destructions of phenol formaldehyde materials.

References

1. Kryshtopa L.I. Doslidzhennya mehanizmu poctuplennya gazovogo seredovishcha z zovni u mizhkon-taktniy prostir poverhon tertya. L.I. Kryshtopa, I.M. Bogatchuk. Problems of Tribology, 2014, No 2, pp.144-149.
2. Bakli D. Poverhnostnie yavleniya pri adgezii i friktsionnom vzaimodeystvii. M.: Mashinostroenie, 1986. 360 with.
3. Kragelskiy I.V. Ocnovi raschetov na treniye i iznos. I.V. Kragelskiy, M.N. Dobichin, V.S. Kombalov. M.: Mashinostroenie, 1977. 526 p.
4. Kovirshin O. of the N. Hronika izucheniya vliyaniya gazovoy sredi na treniye. Sreda i treniye v mechanismah. Taganrog. 1974. Vip. 1. p. 125 - 131.
5. Pokusaev V.V. Issledovaniye rashoda vozduha cherez kontakt tochechnikh poverkhnostey. Sb. «Kon-tactnoye vzaimodeystviye tverdikh tel», Kalinin. gos. un-t. 1982. pp. 22 - 27.
6. Georgievskiy G.A. Vliyaniye razlichnikh ingradientov na friktsionnie svoystva plastmas. Sb. «treniye i iznos v machinah» of Izdat-vo AN USSR. 1962. VIP. 16. pp. 121 - 150.
Published
2015-06-28
How to Cite
Криштопа, Л. (2015). Research of mechanism of receipt of gas environment with outwardly in intercontact space of surfaces of friction. Рart 2. Problems of Tribology, 75(1), 20-24. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/440
Section
Articles