Experimental verification of M. V. Keldysh model of interaction of air wheel with supporting plane.

  • Б.М. Шифрин
  • А.В. Извалов

Abstract

Shifrin B.M., Izvalov A.V. Experimental verification of M. V. Keldysh model of interaction of air wheel with supporting plane. Due development of concepts of dry friction of solids the interest to study shimmy and other problems of a tyre and vehicle dynamics was renewed. In this article the theoretical results of M. V. Keldysh model (1945) of the interaction of elas-tic air wheel with supporting plane are correlated with experimental results (20 graphic charts were built) which were per-formed much later than 1945. Three air wheel rating modes were studied: cross-translational and azimuthal rotational har-monic oscillations near zero slip angle and jump of slip angle. Experiments with air wheel oscillations were executed by Clark, Dodge, Nybakken in 1974, but with jump by Guo, Ren in 2000. To find the constants of M. V. Keldysh tyres, I. Besselink equation and string theory of a tyre were used. Ultimately, we conclude that the M. V. Keldysh model remains actual.

References

1. Andronov V.V., Zhuravlev V.F. Suhoe trenie v zadachah mehaniki. M.; Izhevsk: NITs «Regulyarnaya i haoticheskaya dinamika», Institut kompyuternyih issledovaniy, 2010. 184 s.
2. Zhuravlev V.F. Klimov D.M., Plotnikov P.K. Novaya model shimmi. Izvestiya RAN, MTT. 2013. #5. S. 13-23.
3. Keldyish M.V. Shimmi perednego kolesa trehkolesnogo shassi. Trudyi TsAGI, 1945. #564. 37 s.
4. Neymark Yu.I., Fufaev N.A. .Dinamika negolonomnyih sistem. M.: Nauka, 1967. 520 s.
5. Pacejka H.B. Tyre and vehicle dynamics. Butterworth-Heinemann, 2006. 642 p.
6. Vibratsii v tehnike: Spravochnik v 6 - ti t. Red. sovet: V.N. Chelomey (pred.). M.: Ma-shinostroenie, 1979. t. 2. 351 s.
7. Biderman V.L., Shumaev V.V. Nestatsionarnoe kachenie pnevmaticheskoy shinyi. Izvestiya Vuzov Mashinostroenie. 1977. #12. S. 85-90.
8. Shifrin B.M. O modeli shinyi M.V. Keldyisha. Vostochno-evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy. 2009. #5/6(41). S.34 - 37.
9. Clark S., Dodge R., Nybakken G. Dynamic properties of aircraft tires. J. aircraft. 1974. Vol. 11, №3. P. 166 - 172.
10. Guo K., Ren L. A non-steady and non-linear tire model under large lateral slip condition. SAE Techn. Pap. Ser., 2000-01-0358. 10 p.
11. Shifrin B.M. FriktsIynI kolivannya mehanIchnih sistem Iz pnevmokolesom I zasobi Yih zapobI-gannya. DisertatsIya na zdobuttya naukovogo stupenya doktora tehnIchnih nauk za spetsIalnIstyu 05.02.09 – di-namIka ta mItsnIst mashin. NatsIonalniy unIversitet UkraYini «LvIvska polItehnIka», LvIv. 2013. 347 s.
12. Shifrin B.M. Sopostavlenie modeley treniya na shine pri ee kolebaniyah. Konstruyuvannya, virobnitstvo ta ekspluatatsIya sIlskogospodarskih mashin: zagalnoderzh. mIzh-vIdomchiy nauk.-tehn. zb. M-vo osvIti I nauki UkraYini, KIrovogradskiy nats. tehn.un-t. K., 2010. Vip. 40, chastina II S.139 - 150.
Published
2015-06-29
How to Cite
Шифрин, Б., & Извалов, А. (2015). Experimental verification of M. V. Keldysh model of interaction of air wheel with supporting plane. Problems of Tribology, 75(1), 92-98. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/451
Section
Articles