Choice of criterion of transition to the limit - state discrete environment

  • О.В. Багрій

Abstract

The paper considers the criteria for transition of discrete materials in limiting state. The analysis of the known crite-ria of transition of discrete materials in limit state. The stability of parameter of criteria Mohr - Coulomb transition of a dis-crete material in the limiting state by comparing the values of the angle of internal friction obtained under conditions of stan-dard axisymmetric stabilometric tests and tests in plane strain. Determine the values of the angle of internal friction for plane strain conditions of the limit values. It is concluded about the growth of the value of the angle of internal friction at the work of the material in conditions of plane strain.

References

1. Geniev G. A. Voprosy prochnosti i deformiruemosti gruntovyh sred. Stroitel'nye konstrukcii. 1969. Vyp. 4. S. 3-73.
2. Lebedev A. A. Raschety na prochnost' pri slojnom napryajennom sostoyanii (teorii prochnosti). K. Naukova dumka, 1968. 67 s.
3. Hoshino K. General theory of Soil Mechanics. Proceedings of Fourth International Conference on Soil Mechanics. 1957. P. 231-237.
4. Schleicher F. Der Spannungszustand an der Flieβgrenze. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 1926. Т. 6, № 3.
5. Hill R. Matematicheskaya teoriya plastichnosti. Hill R. M. Gostehizdat, 1956.
6. Kovtun V. V., Kolesnikova O. V. Deformuvannya ta ruynuvannya materialiv z suttevim proyavom vnutrishn'ogo tertya. Problemi tribologii (Problems of Tribology). 2001. N 3. S. 38-43.
7. Kovtun V. V., Bagriy E. V., Bugaev V. T. Issledovanie prochnosti sypuchih materialov v usloviyah ploskoy deformacii. Budivel'ni konstrukcii. 2004. Vip. 61. T. 1. S. 109-116.
8. Ko H. Y., Scott R. F. Deformation of sand at failure. ISMFD, ASCE. 1968. V. 94, N SM4. P. 883-898.
9. Sutherlang H. B., Mesdary M. S. The influence of the intermediate principle stress on the strength of sand. Proc. 7th ICSMFE. Mexico, 1969. V. 1. P. 391-399.
10. Lade P. V., Duncan I. M. Cubical triaxial tests on cohesionless soil. ISMFD, ASCE. 1973. V. 99, N SM10. P. 793-812.
11. Reades D. W., Green G. E. Discussion on “Cubical triaxial tests on cohesionless soil”. JGED, ASCF. 1974. V.100, N GT9. P. 1065-1067.
12. Bagriy O. V. Vpliv vnutrishn'ogo kulonovogo tertya na deformuvannya kompozitnih materialiv z maloyu zv’yaznistyu. Problemi tribologii. 2013. N 4. S. 114-120.
Published
2016-02-12
How to Cite
Багрій, О. (2016). Choice of criterion of transition to the limit - state discrete environment. Problems of Tribology, 78(4), 6-10. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/462
Section
Articles