Indicators of the energy state of the materials that define the performance of the tools.

  • В.Г. Буряк
  • А.В. Буряк

Abstract

Buryak V.G., Buryak A.V. Indicators of the energy state of the materials that define the performance of the tools. This indicator is the energy state of the materials that define the performance of cutting tools. The attention given to the wear resistance of tools, which enables to increase the processing performance and is an important condition for automated manufacturing. Keywords: Machining, acoustic properties of materials, causal link wear.

References

1. Buryak A.V., Buryak V.G. NaukovI osnovi do otsInki pratsezdatnostI rIzhuchih InstrumentIv za analIzom akustichnih harakteristik stanu obrobnogo I Instrumentalnogo materIalIv. Problemi tribologIYi. 2014. № 4. S. 23–30.
2. Buryak A.V., Buryak V.G. TehnIchna otsInka metodiki vikonannya analIzu akustichnih harakteristik energetichnogo stanu Instrumentalnogo materIalu. Problemi tribologIYi. 2015. № 3. S. 71 – 77.
3. Maslov V.P., Buryak V.G. Rabotosposobnost rezhuschih plastin iz sverhtverdyih materialov s diffuzionnyim pokryitiem zeren. Stanki i instrument. 1991. №2. S. 10–11.
4. Maslov V.P., Buryak V.G. Ispyitaniya rezhuschih instrumentov iz sverhtverdyih materialov s diffuzionnyim pokryitiem zeren. Stanki i instrument. 1991. №4. S. 21.
5. Buryak V.G., Rumbeshta V.O. OtsInka pratsezdatnostI InstrumentIv na osnovI analIzu energetichnogo stanu Instrumentalnih materIalIv. PratsI MIzhnar. Konf. “Progresivna tehnIka I tehnologIya mashinobuduvannya, priladobuduvannya I zvaryuvalnogo virobnitstva” (KIYiV 98). Tom II. KiYiv: NTUU “KPI”. 1998. S. 288-290.
6. Ostafiev V.A., Maslov V.P., Burjak V.G. Obrobitel’nost t’azkoobroditel’nych kovov a ich zliation diamantovym brusiacim nastrojom. Konferencia so zahranicnou ucast’ou “Brusenie ||” Ceskoslovenska vedekotechnika spolocnost - Dom techniky, Bratislava. 1987. P. 157 - 159.
7. Talanchuk P.M., Ostafev V.A., Golubkov S.P., Buryak V.G. Temperaturnyiy i tochnostnoy analiz pretsizionnogo tocheniya zakalennyih staley instrumentami iz kompozitsionnyih materialov. Tehnologicheskaya teplofizika. Tolyatti: TPI. 1988. S. 204-205.
8. Chislennyiy analiz trehmernogo nestatsionarnogo nelineynogo teploobmena v zone rezaniya. Ostafev V.A., Noschenko A.N., Fam Ken Thet, Buryak V.G. Kiev, 1986. 21s. – Rus. - Dep. v UkrNIINTI 16.01.86, №303 - Uk 86.
9. Nerazrushayuschiy kontrol. V 5 kn. Kn. 2. Akusticheskie metodyi kontrolya: Prakt. posobie. I.N.Ermolov, N.P.Aleshin, A.I.Potapov; Pod red. V.V.Suhorukova. M.: Vyissh. shk., 1991. 283 s.
10. Patent UkraYini № 25818. SposIb kontrolyu yakostI kompozitsIynih rIzalnih plastin pIslya spIkannya. Rumbeshta V. O., Buryak A. V., Paraska G. B., Buryak V. V., Buryak V. G. Opubl. Byul. № 13, 2007 r.
Published
2016-07-26
How to Cite
Буряк, В., & Буряк, А. (2016). Indicators of the energy state of the materials that define the performance of the tools. Problems of Tribology, 80(2), 54-57. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/534
Section
Articles