Violation of integrity nominally-fixed contact the by thermal breakdown.

  • В.О. Слащук
  • Ю.П. Заспа

Abstract

Slashchuk V.O. Zaspa Yu.P. Violation of integrity nominally-fixed contact the by thermal breakdown. Abstract - In this work the process of thermal breakdown landing thermal conductivity. By the acoustic-emission method revealed the presence of micro disruption prior direct disruption. Defined oscillation frequency when mounting violations of integrity nominally-fixed contact. Established that the oscillation frequency of support differs from the simulated fluctuations for certain events, indicating that the hybrid nature of the oscillations. An important factor in this difference is the viscous component of the friction between the pipe thermal conductivity and its attachments. Keywords: loss of contact, acoustic emission, oscillation frequency, modeling.

References

1. Artamonov Ie. B. Modeliuvannia system vyznachennia mistsia poshkodzhennia teploprovodu. Mate-matychni mashyny i systemy, 2013, № 3. S. 156-161.
2. Maliavina O. M. Statystychne modeliuvannia pokaznykiv nadiinosti teploprovodiv i truboprovo-div hariachoho vodopostachannia teplovykh merezh. Эnerhosberezhenye • Эnerhetyka • Эnerhoaudyt, 2010, №12 (82). S. 48 – 54.
3. Kopsov A. Ia. Chyslenoe modelyrovanye sobstvennыkh kolebanyi truboprovodov TЭS y AЭS / A. Ia. Kopsov, Iu. V. Kolomtsev, S. Ia. Krasnovskyi, L. B. Maslov, V. Y. Shapyn, Y. A. Belov. «Vesnyk YHЭU», 2005, №. 1. S. 1-5.
4. Datsyshyn O. P. Rozrakhunkovi modeli mekhaniky ruinuvannia dlia otsiniuvannia dovhovichnosti tver-dykh til pry yikh tsyklichnii kontaktnii vzaiemodii: avtoreferat dys. d. t. nauk : 01.02.04., NAN Ukrainy – Lviv, 2007. S. 3-5.
5. Nimchenko T. V. Zastosuvannia akustychnoi emisii yak odnoho z zasobiv tekhnichnoho zakhystu. Visnyk NTU “KhPI” 2015. №21(1130). S. 50-56.
6. Cherniavskyi V. M. Rezultaty zastosuvannia metodu akustychnoi emisii dlia diahnostuvannia stanu zrazkiv ovt v ekspluatatsii. V. M. Cherniavskyi, R.M. Dzhus, S.V. Stepanov. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika, 2011, № 4(28) S. 105-108.
7. Popovych O. V. Analiz akustychnykh metodiv identyfikatsii ta vyznachennia parametriv defektiv metalokonstruktsii. O. V. Popovych, M. O. Karpash. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2014, № 2(51). S. 141-148.
8. Basiuk B. Y. Teoryia fenomena Ryike v systeme s sosredotochennыmy parametramy. B. Y. Basiuk, V. V. Holutsenko. Akustychnyi visnyk. 2010. Tom №13. N 3. S. 3-8.
9. Kostohryz S. H. Vyznachennia dynamichnoi v’iazkosti nominalno nerukhomoho fryktsiinoho kon-taktu pry vibronavantazhenni. S. H. Kostohryz, Iu. I. Shalapko, V. O. Slashchuk, O. O. Slashchuk. Problemy trybolohii. 2015, № 4. S. 27-31.
Published
2016-07-26
How to Cite
Слащук, В., & Заспа, Ю. (2016). Violation of integrity nominally-fixed contact the by thermal breakdown. Problems of Tribology, 80(2), 58-62. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/535
Section
Articles