Dykha O.V., Velboi V.P., Marchenko D.D. Determination of friction parameters for the cylindrical sliding tribosystems.

  • О. В. Диха
  • В. П. Вельбой
  • Д. Д. Марченко
Keywords: tribosystem of sliding, coefficient of friction, angle of deviation, balanced state.

Abstract

In this paper, we propose ways to determine the static and dynamic coefficients of slip friction based on the results of calculating the corresponding friction angles of a cylindrical tribosystem of the type "shaft - sleeve" and a device for implementing such a method. The determination was carried out by measuring the angle of deviation of the ring from the balanced state. For static coefficient of friction under the influence of friction in the area of ​​real contact after stopping the movement pre-biased ring toward a balanced state. For a dynamic friction coefficient for measuring the angle of deviation of a ring from a balanced state, which was installed and maintained under the action of the force of the reaction of the rough surface of the frictional force in the zone of the moving contact.

References

1. Teorіya mekhanіzmіv і mashin. A. P. Korenyako; Pіd red. M. K. Afanas'єva. K. Vishcha shkola. Golovne vid-vo, 1987. 206 p.
2. Kіndrachuk M. V., Labunec' V. F., Pashechko M. І., Korbut Є. V. Tribologіya: pіdruchnik. MON. Kiїv: NAU-druk, 2009. 392 p.
3. Reshetov D.N. (red.) Detali i mekhanizmy metallorezhushchih stankov. Tom 1 M. Mashinostroe-nie, 1972. 664p.
4. Mashinostroitel'nye materialy: Kratkij spravochnik . V. M. Raskatov, V. P. CHuenkov i dr. M. Mashinostroenie, 1980. 511 p.
5. A. P. No 775670. Sposob opredeleniya sily treniya . K. K. Gluharev, I. O. Goncharevich i dr. B.I. 1980. No 40.
6. Patent UA No 106912. Pristrіj dlya viznachennya koefіcієnta tertya spokoyu. M. J. Burda, A. O. Kril' ta іn. Byul.2014. No 20.
7. A.p. No 145379. Ustrojstvo dlya opredeleniya koehfficienta treniya skol'zheniya sharovidnyh i cilindricheskih tel . K. V. Semenov Byul. 1962. No 5.
8. Patent UA No 48263. Sposіb vimіryuvannya koefіcієnta tertya okruglih tіl .L. O. Gubacheva, V. V Gladushin ta іn. Byul.-2010. No 5.
9. Patent UA No 4591. Pristrіj dlya viznachennya koefіcієntu tertya kovzannya. G. І. Nechaєv, L. O. Gubacheva ta іn. Byul. 2005. No 1.
10. A. p. SU No 1326956. Sposob opredeleniya koehfficienta treniya skol'zheniya sharovidnyh i cilindricheskih tel . N. E. Usol'cev. Byul. 1987. No 28
Published
2018-07-04
How to Cite
Диха, О., Вельбой, В., & Марченко, Д. (2018). Dykha O.V., Velboi V.P., Marchenko D.D. Determination of friction parameters for the cylindrical sliding tribosystems. Problems of Tribology, 87(1), 57-62. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/653
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)