Anishchenko О.S. Increasing the competitive ability of tribotechnical solutions in the field of metal working with pressure using the theory of solving inventive problems

  • О. С. Аніщенко
Keywords: TRIZ, friction, typical action, table of effects, repol, pressure treatment

Abstract

The article proposes for the processes of metal pressure treatment a new algorithm for creating technical solutions at the level of inventions using the basic elements of the theory of solving inventive problems. The article analyzes several methods and devices for metal forming. They were created on the basis of the proposed theory and algorithm and can use friction forces to achieve the goals.

References

1. Orlov M.A. Osnovy classicheskoy TRIZ. M. Solon-Press, 2006. 432s.
2. Urazaev V.G. TRIZ v elektronike. M. Tekhnofera, 2006. 320s.
3. Kukalev S.V. Pravila tvorcheskogo myshlenya. M. FORUM, 2014. 416s.
4. Altshuller G.S. Nayti ideyu: Vvedenie v TRIZ – teoriyu reshenya izobretatelskykh zadach. M. Alpina Biznes. Buks, 2007. 400s.
5. Tsepin M.A. Primenenie osnov teorii tekhnicheskogo tvorchestva k analizu protsessov OMD. M.A. Tsepin, A.S. Anishchenko, V.P. Kim. Izvestya vuzov. Chernaya metallurgia. 1981. N5. S.95-99.
6. Kukhar V.V. Smeschennye obyomy pri osadke tsilindrycheskyh zagotovok vypuklymi plitami. V.V. Kukhar, V.A. Burko. Obrabotka materialov davleniem. Kramatorsk: DGMA, 2008, N1(19), S.177-182
Published
2018-07-05
How to Cite
Аніщенко, О. (2018). Anishchenko О.S. Increasing the competitive ability of tribotechnical solutions in the field of metal working with pressure using the theory of solving inventive problems. Problems of Tribology, 88(2), 24-28. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/664
Section
Articles