Gordienko O.A., Didenko N.O., Titov T.S., Panchenko T.I., Ranskiy A.P., Dyкha O.V. Research of the tri-bochemical system «bronze – thioamide – oil I-20A – steel».

  • О. А. Гордієнко
  • Н. О. Діденко
  • Т. С. Тітов
  • Т. І. Панченко
  • А. П. Ранський
  • О. В. Диха
Keywords: thioamides, copper(II) complexes, organic solvents, anti-wear properties, nanotribology

Abstract

In this work the tribochemical system "bronze - thioamide - oil I-20A - steel" has been investigated and the formation of coordinating compounds of copper(II) with thioamides has been established by mechanical activation of friction surfaces and organic solvent dimethylformamide (DMF). It has been established that better anti-wear properties have lubricating compositions comprising the investigated thioamides (HL1-HL5) along with DMF, which has high electron-donor (DNSbCl5) properties. In this case, thioamides, which include benzothiazole and amine fragments, have different effect on the anti-wear properties of the studied lubricant compositions.

In the study of the friction-reducing properties of lubricating compositions with thioamides HL1–HL5, there is a "critical" point of inflection at a contact load of 16 MPa, to which the friction coefficient for all compositions increases rectilinearly. The subsequent increase in contact pressure leads to a straightforward increase of the friction coefficients, and only for those compositions which include thioamides with chlorine and bromine atoms in the N-aryl fragment, the friction coefficient unexpectedly decreases.

The comparison of the obtained anti-wear and friction-reducing properties of lubricating compositions shows that in a number of cases, the improvement of tribotechnical properties does not coincide, which can be explained by different effects of additives in the investigated friction pair "bronze-steel".

References

1. Garkunov D. N., Lozovskij V. N., Poljakov A. A. O mehanizme vzaimnogo atomarnogo perenosa medi pri trenii bronzy po stadii, Dokl. AN SSSR, 1960, T. 133, № 5, S. 1128–1129.
2. Ogorodnikova N. P., Starkova N. N., Rjabuhin Ju. I. Vlijanie kislotnosti sredy na process okislitel'nogo rastvorenija medi v vodnyh rastvorah glicina, Vestnik Astrahanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, 2009, T. 48, № 1, S. 110–114.
3. Kuzharov A. S. Koordinacionnaja tribohimija izbiratel'nogo perenosa: dis. dokt. tehn. nauk: 05.02.04, 02.00.04, Rostov-na-Donu, 1991, 513 s.
4. Skopenko V. V., Garnovskij A. D., Kokozej V. N., Kuzharov A. S., Gohon- Zorilla G. Prjamoj sintez koordinacionnyh soedinenij, К., Venturi, 1997, 172 s
5. Kuzharov A. S., Rebuhin I. Ju. Kompleksoobrazovanie pri trenii, Trenie i iznos, 1991, T. 12, № 1, S. 99–107.
6. Ranskiy A. P., Bojchenko S. V., Gordienko O. A., Didenko N. O., Voloshinec' V. A. Kompozycijni mastyl'ni materialy na osnovi tioamidiv ta i'h kompleksnyh spoluk. Syntez. Doslidzhennja. Vykorystannja, Vinnycja, VNTU, 2012, 328 s.
7. Parenago O. P., Bakunin V. N., Kuz'mina G. N. Nanorazmernye struktury v uglevodorodnyh smazochnyh materialah, Ros. him. zh., 2003, T. 47, № 2, S. 45–50.
8. Balabanov V., Balabanov I. Nanotehnologii: pravda i vymysel, M., Еksmo, 2010, 384 s.
9. Gordienko O. A., Titov T. S., Ranskiy A. P., Dyкha O. V. Doslidzhennja trybohimichnoi' systemy «bronza BrAZh 9-4 – organichnyj dodatok – olyva I-20A – stal' 45», Problemy trybologii', 2017, № 2, S. 43–49.
10. Didenko N. O. Prjamyj syntez koordynacijnyh spoluk kuprumu(II) z tioamidamy riznogo zamishhennja: dys. kand. him. nauk: 02.00.01, Vinnycja, 2017, 168 s.
11. Jur'ev Ju. K. Prakticheskie raboty po organicheskoj himii. Izdanie 2-e, dop., М., Iz-vo Moskovskogo universiteta, 1961, Vyp. 1 i 2., 420 s
12. Ranskiy A. P., Panasjuk A. G., Mytrohyn A. A. Hymyja tyoamydov. Soobshhenye H. Syntez mednыh kompleksov alkylamydov benzymydazol-2-tyo¬karbonovoj y galogensoderzhashhyh kyslot y yh yssledovanye kak prysadok k smazochnыm maslam, Voprosы hymyy y hymycheskoj tehnologyy., 2006, № 4, S. 36–41.
13. Titov T. S., Ranskiy A. P., Dyкha O. V., Gordienko O. A., Didenko N. O. Tehnologichnyj dyzajn prysadok do industrial'nyh olyv, otrymanyh reagentnoju pererobkoju vysokotoksychnyh promyslovyh vidhodiv, Problemy trybologii', 2014, № 4, S. 81–89.
14. Ranskiy A. P., Didenko N. O., Titov T. S., Bezvozjuk I. I. Mehanizm vybirkovogo perenesennja z tochky zoru rezonansnogo potencialu za Nechajevym [elektronnyj resurs], Naukovi praci Vinnyc'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, 2010, № 4, 4 s.
Rezhym dostupu do el. resursu: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/230/228.
15. Didenko N. O., Ranskіy A. P. Prjamyj syntez koordynacijnyh spoluk Kuprumu(II) ta Kobal'tu(II) na osnovi tioamidiv, Postup v naftogazopererobnij ta naftohimichnij promyslovosti: zbir-nyk tez dopovidej VII Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii', L'viv, Vydavnyctvo L'vivs'koi' politehniky, 2014, S. 133.
Published
2018-07-05
How to Cite
Гордієнко, О., Діденко, Н., Тітов, Т., Панченко, Т., Ранський, А., & Диха, О. (2018). Gordienko O.A., Didenko N.O., Titov T.S., Panchenko T.I., Ranskiy A.P., Dyкha O.V. Research of the tri-bochemical system «bronze – thioamide – oil I-20A – steel». Problems of Tribology, 88(2), 89-93. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/673
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)