The impact of organic fibers on the tribotechnical properties of phenylone aromatic polyamide

Authors

  • О.І. Burya Dniprovsk State Technical University, Kamyanske
  • А.-М.V Tomina Dniprovsk State Technical University, Kamyanske
  • Ye. Yeriomina Dniprovsk State Technical University, Kamyanske
  • S.V. Tomin Dniprovsk State Technical University, Kam’yanske, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-93-3-68-73

Keywords:

organic fiber, Lola, Oxalon, Tanlon, intensity of linear wear, friction coefficient.

Abstract

The impact of such organic fibers as Lola, Oxalon and Tanlon on the tribotechnical properties of phenylone aromatic polyamide is considered in the article. It was found that the most intensive improvement of tribotechnical properties of initial polymer, reduce in the intensity of linear wear and friction coefficient 1,8 - 6,5 and 1,7 - 2,3 times is observed for the composites reinforced with organic Lola and Oxalon fibers. The obtained results are due to the introduction of Lola and Oxalon fibers that leads to the formation of new structural elements – fibrils which give improved complex of tribotechnical properties to composites. The use of Tanlon fiber as a filler for formation of organoplastics of tribotechnical purpose leads to modest improvement of the intensity of linear wear and friction coefficient (on average by 20 %) that is due to the proximity of structure of binder and filler

References

1. Issledovanie antifrikczionny`kh svojstv armirovannogo poliamida / V.S. Kokh-Tatarenko, N.F. Majnikova, O.I. Kladovshhikova [i dr.] // Uspekhi v khimii i khimicheskoj tekhnologii. 2016. – T.ХХХ, № 10. – Р. 46 – 48.
2. Polimerni kompozyty na osnovi termoplastychnykh v’iazhuchykh / [Buria O.I., Yeromina K.A., Ly-senko O.B. ta in.]. – Dnipro: Seredniak T.K., 2019. – 239 р.
3. Mikhal`czova O.M. Razrabotka modificzirovannogo frikczionnogo materiala na osnove vo-llastonita / O.M. Mikhal`czova // Polzunovskij al`manakh. – 2009. – № 2. – Р. 35 – 36.
4. Issledovanie tribotekhnicheskikh svojstv polimerny`kh kompoziczionny`kh materialov / D.K.-S. Bataev, R.U. Gojtemirov, M.T. Muradov [i dr.] // Vestnik Akademii nauk Chechenskoj Respu-bliki. – 2013. – T.18, № 1. – Р. 86 – 88.
5. Spravochnik po plasticheskim massam. Izd. 2-e. T.2 / pod red. V.M. Kataeva i dr. Moskva: Khi-miya, 1975. 568 р.
6. Fiber materials. Tanlon: [Elektronnyi resurs] — Rezhym dostupu: http://en.tanlon.com.cn/Products/fms/ (дата звернення: 11.09.2019).
7. Perepelkyn K.E. Armyruiushchye volokna y voloknystыe polymernыe kompozytы / Perepelkyn K.E. – Sankt-Peterburh: NOT, 2009. – 380 р.
8. Tomina А.-М. Designing the organoplastics based on aromatic polyamide, study of their operational properties and applicability / Tomina А.-М., Ye. Yeriomina, V. Terenin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 4/12 (100) – 2019. – Р. 16 – 22.
9. Razrabotka i issledovanie svojstv polimerny`kh kompoziczionny`kh materialov na osnove ak-tivaczii politetraftore`tilenu i uglerodny`kh napolnitelej / Okhlopkova A.A., Struchkova T.S., Alekseev A.G. // Vestnik SVFU. – 2015. –T.48, № 4 – Р. 51 – 63.
10. Sty`ller E.E. Trenie i iznos polimerny`kh materialov pod dejstviem strui tverdy`kh chasticz / E.E. Sty`ller, E.F. Nepomnyashhij, S.B. Ratner // Povy`shenie iznosostojkosti i sroka sluzhby` mashin. Kiev, 1970. – Р. 122 – 128.
11. Sadova O.L. Formuvannia samoorganizovanykh struktur u poverkhnevykh sharakh trybovyrobiv na osnovi epoksykompozytiv / O.L. Sadova, V.P. Kashytskyi, P.P. Savchuk // Visnyk Prykarpat-skoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka. Seriia “Khimiia” – 2015. – № 19. – Р. 13 – 23.
12. My`shkin N.K. Tribologiya. Princzipy` i prilozheniya / N.K. My`shkin, M.I. Petrokovecz. – Gomel`: IMMS NANB, 2002. – 310 р.
13. Zakalov, O.V. Osnovy tertia i znoshuvannia v mashynakh: Navchalnyi posibnyk / O.V. Zakalov, I.O. Zakalov. – Ternopil: Vydavnytstvo TNTU im. I. Puliuia, 2011. – 322 с.
14. Zuev Yu.S. Razrushenie polimerov pod dejstviem agressivny`kh sred. M.: Khimiya, 1972. – 229 с.

Downloads

Published

2019-10-23

How to Cite

Burya О., Tomina А.-М., Yeriomina, Y., & Tomin, S. (2019). The impact of organic fibers on the tribotechnical properties of phenylone aromatic polyamide. Problems of Tribology, 24(3/93), 68–73. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-93-3-68-73

Issue

Section

Articles