Application of polymer composites in the design of agricultural machines for tillage

Authors

  • V.V. Aulin Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy
  • O.D. Derkach Dnipro State Agrarian and Economic University
  • D.O. Makarenko Dnipro State Agrarian and Economic University
  • A.V. Hrynkiv Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi
  • D.I. Krutous Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy

DOI:

https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-96-2-49-58

Keywords:

carbon plastic, cultivator, tribotechnical characteristic, abrasive

Abstract

The article includes an analysis of the state of production of crop production in Ukraine and a description of the shortcomings in the work of cultivators.It was proposed to modernize the construction of cultivators with the help of polymer composite materials. We recommend the introduction of a polymer composite CCPA-6-30 in the construction of cultivators, it has high tribotechnical characteristics

References

1. Derkach O.D. Vikoristannya shirokozahvatnoYi tehnIki v umovah prirodnogo zemlerobstva / O.D. Derkach, D.O. Makarenko // Prirodne agrovirobnitstvo v UkraYinI: problemi stanovlennya, perspektivi rozvitku: MIzhnar. nauk.-prakt. konf. – DnIpropetrovsk: DDAEU, 2015. – S. 52-54. (Ukr)
2. Statistichniy schorIchnik UkraYini za 2014 rIk. Derzhavniy komItet statistiki UkraYini. – K.: /«Konsultant»/, 2015. – 534 s. (Ukr)
3. Derkach A., Makarenko D., Naumenko N. Primenenie ugleplastikov v shirokozahvatnyh posevnykh mashinakh. Mechanization in agriculture / International scientific, scientific applied and informational journal. YearLXI, 2/2015, Sofia, c. 3-6. (Rus)
4. Burya A. Modernizatsiya pantographnogo mekhanizmu kultivatora KP-6 “Maksym”. The international scientific and practical conference "Complex zabezpechennya jakcosti tehnologichnykh protsessiv ta sistem". - 2015. - P. 45-46. (Ukr)
5. Kuznetsova O.Yu. Rozrobka fulerenvmIsnih kompozitnih materIalIv na osnovI fenIlonu dlya detaley konstruktsIynogo priznachennya: Avtoref. dis. kand. tehn. nauk: 05.02.01 / Lutskiy natsIonalniy tehnIchniy unIversitet, 2013. – 23 s. (Ukr)
6. Gatskov V. S. Progressivnyie tehnologii izgotovleniya detaley iz antifriktsionnyih materialov: Uchebnoe posobie. – M.: NIYaU MIFI, 2011. – 152 s. (Rus)
7. Kashitskiy V. P. NaukovI pIdhodi do stvorennya samozmaschuvalnih epoksikompo-zitnih tribomaterIalIv / V. P. Kashitskiy, P. P. Savchuk // NaukovI notatki. – 2015. – Vip. 50. – S. 76-80. (Ukr)
8. Burya A.I., Kuznetsova O. Yu.,Derkach A.D.,Sergiyenko V.P.,Bukharov S.N. Investigation of fuller-ence C60 influence on tribotechnical and clynamical mechanical properties of composite material based on phenilon. WTC 2013, 5th world tribology congress, September, 8-13, 2013, Torino, Italy.
9. Derkach O.D., Burya O.I. PIdvischennya tehnIchnogo rIvnya elektro-, avtomobIlnogo tran-sportu ta sIlskogospodarskoYi tehnIki za rahunok vikoristannya novih materIalIv. NaukovI rekomendatsIYi: DnIpropetrovsk: DDAU. – 2011. – 71 s.(Ukr)
10. AbramovL., KreidlinL., KlimchukYu. (1980). Sostoyaniye i perspective primeneniya I izgotovleniya plastmassovykh detaley tractorov I selkhoxmashin. Primenenie polimernikh materialov v selkhoxmashinakh, Rostov-na-Donu, 1980, p. 4-7. (Rus) [11] Abramov L. Polimernie materialy v selskhohoziaystvennom mashi-nostroenii. Monograph - M .: Agropromizdat, 1986. - 225 p.
12. Tsurpal I.A. Perspectivi snizhenia metalloyemkosti I povishinia nadezhnosti selskhohozyaistvennoy tekhniki. Compozitsionnye materialy. – Moskva.: MTSNTI – 1987. – P. 18-32. (Rus)
13. MurgasM. Wear resistant materials for agricultural machinery // Mech. Zemed. – 1990. Vol. 40, №10. – P. 451-453.
14. Burya A.I., Burya A.A., Cherepov S.A.,Rybak T.I. Tribological characteristics of carbon plastics on the basis of polyamide // Journal of the Balkan Tribological Association, 1996, Vol.2, No 3, С.153-160.
15. Pavlov N. Starenie plastmass v yestestvennyh I iskhustvennykh usloviakh. Monograph. – Moskva: Khimia, 1982. – 220 p. (Rus)
16. Kestelman N. Termicheskaia obrabotka polimernykh materialov v mashinostroenii. Moskva: Mashi-nostroenie, 1968, 266 p. (Rus)
17. Carbon fibre hoops hesten repair of fertilizer tower// Atv. Compos. Bull.-2002. Apr.– P. 4–5.
18. Burya A. Primenenie ugleplastikov – perpectivny put povyshenia nadezhnosti selskhohozyaistven-noytekhniki. Polimernie compozitsionnye materialy. Tezisy dokladov. – Moskva, 1991. – p. 44-45.
19. BuryaA. Svoystva i opyt primenenia ugleplastikov v selkhoxmashinostroenii. Kiev: Znanie, 1992. – 28 p. (Rus)
20. BuryaA. Trenie i iznashivanie ugleplastikov na osnove aromaticheskikh poliamidov. Journal of Friction and Wear. 1989. – Т.22, №6. – p.677–683. (Rus)
21. BuryaA., Molchanov B. Trenie i iznos polyamida-6 I ugleplastika na ego osnove. Journal of Friction and Wear. – 1992. –T.13, №5, - p. 900. (Rus)
22. BuryaO. Rozrobka, doslidzhennya I vykorystannya polimeriv, armovanykh khimichnymy voloknamy, v konstruktsiyakh silskhogospodarskykh mashyn. Avtorepherat, Ternopil, 1993. – 32 p.
23. Kobets A., Derkach A., Makarenko D., Shapoval A., Kabat O. Decreasing the environment influence on composite materials / НаучниИзвестия. Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXIV, ISSUE 16 (202), June 2016. IV International Scientific and technical Congress “Agricultural Machinery”, 22-25.06.2016, Varna, Bulgaria, с.13-15.
24. Silskhogospodarski ta melioratyvni mashyny. Vojtyuk D., Dubrovin V., Ishchenko T. Kyiv: Vyshcha osvita, 2004. – 544 p. (Ukr)
25. Derkach O., Artemchuk V., Muranov Ye. Do pytannia tekhnologichnosti otrymannya detaley z polymernykh compozytiv dlya posivnoi tekhniky. . Vіsnik HNTUSG іm. Petra Vasilenka, - 2017. № 181, p. 157-167. (Ukr)
26. V. Aulin, O. Derkach, D. Makarenko, A. Pankov, A. Tykhyi Analysis of tribological efficiency of movable junctions "polymeric-composite materials – steel". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2019. Vol. 4 (12 - 100). - P. 6-15. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.176845
27. V. Aulin, S. A. Hrynkiv, Lysenko, A. Dykha, T. Zamota, V. Dzyura Exploring a possibility to control the stressed-strained state of cylinder liners in diesel engines by the tribotechnology of alignment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2019. Vol. 3 (12 - 99). - P. 6-16. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.171619
28. Aulin V. V., Kalich V. M., Hrynkiv A. V., Holub D. V. Prohnozuvannia zalyshkovoho resursu ahrehativ ta system transportnykh zasobiv silskohospodarskoho vyrobnytstva za yikh tekhnichnym stanom. Zahalnoderzhavnyi mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn, vyp. 45, ch. II. – Kirovohrad: KNTU, 2015. – S.28-36.
29. V. Aulin, A. Hrynkiv, S. Lysenko, O. Lyashuk, D. Velykodnyi, Y. Vovk, D. Holub, A. Chernai Wear resistance increase of samples tribomating in oil composite with geo modifier КGМF-1. Tribology in Industry Vol. 41, No. 2 (2019) 156-165.
30. Aulin V.V., Lysenko S.V., Kuzyk O.V., Holub D.V. Trybofizychni osnovy pidvyshchennia nadiinosti mobilnoi silskohospodarskoi ta avtotransportnoi tekhniky tekhnolohiiamy trybotekhnichnoho vidnovlennia. Monohrafiia. – Kropyvnytskyi: vydavets Lysenko V.F., 2016. 304s.
31. Aulin V. V., Hrynkiv A. V. Teoretychne obhruntuvannia metodu i systemy diahnostuvannia stanu mobilnoi silskohospodarskoi tekhniky. Visnyk Kharkivskoho nats. tekhn. universytetu silsk. hospodarstva. / Vyp. 163. Problemy nadiinosti mashyn ta zasobiv mekhanizatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva. – Kharkiv. – 2015.-S.39-44.
32. Aulin V. V., Hrynkiv A. V. Teoretychne obhruntuvannia metodu i systemy diahnostuvannia stanu mobilnoi silskohospodarskoi tekhniky. Visnyk Kharkivskoho nats. tekhn. universytetu silsk. hospodarstva. / Vyp. 163. Problemy nadiinosti mashyn ta zasobiv mekhanizatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva. – Kharkiv. – 2015.-S.39-44.

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Aulin, V., Derkach, O., Makarenko, D., Hrynkiv, A., & Krutous, D. (2020). Application of polymer composites in the design of agricultural machines for tillage. Problems of Tribology, 25(2/96), 49–58. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-96-2-49-58

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)