Experimental verification between the functioning of tribosystems in the conditions of boundary lubrication

Authors

  • A.V. Voitov State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-103-1-41-49

Keywords:

tribosystem; stability of tribosystems; burr of friction surfaces; accelerated wear; the stability limit of the tribosystem; robustness of the tribosystem; the robustness range of the tribosystem; criterion of robustness of the tribosystem

Abstract

The paper presents an experimental test of modeling the limits of stable operation of different structures of tribosystems (robustness criteria) in the conditions of extreme lubrication. The results of the experimental test confirmed the previously concluded conclusion that not all structures of tribosystems lose stability in terms of the coefficient of friction, i.e. the appearance of burrs on the surfaces of the friction. At low values of the coefficient of shape and low values of the quality factor of the tribosystem, the loss of stability occurs due to accelerated wear of materials.Expressions for calculation of criteria of robustness of tribosystems taking into account speed of change of loading on tribosystem are received. The rate of change of load is taken into account by the coefficients of dynamism, which are obtained taking into account the right-hand side of the differential equation of the dynamics of the functioning of tribosystems. Analysis of the obtained theoretical results on the assessment of the robustness of tribosystems and their comparison with the results of the experiment, suggest that the obtained conditions for stable operation of tribosystems (criteria of robustness) allow theoretically, with error 10,3 - 13,3 %, determine the boundaries of sustainable work. Criteria for the robustness of the tribosystem by wear rate and friction coefficient should be used in the design of tribosystems.

References

1. Vojtov V., Voitov A. Simulation of boundaries of tribosystems functioning in the conditions of border oiling // Problems of Friction and Wear, 2021, №. 4 (93). – pp. 58-69. https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(93).16262 [Ukraine]
2. Shapovalov V.V., Sladkovski A., Erkenov A.CH. Aktual'nyye zadachi sovremennoy tribotekhniki i puti ikh resheniya / Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroyeniye, 2015, №1(658), s. 64-75. [Russian]
3. Ozyabkin A.L. Dinamicheskiy monitoring tribosistemy «Podvizhnoy Costav–put'» / Vestnik RGUPS, 2011, № 2, s. 35–47. [Russian]
4. Ozyabkin A.L., Kolesnikov I.V. Metody povysheniya nadezhnosti rez'bovykh soyedineniy tormoz-nykh sistem vagonov / Vestnik RGUPS, 2011, № 4, s. 66–75. [Russian]
5. Ozyabkin A.L., Kolesnikov I.V., Kharlamov P.V. Monitoring tribotermodinamiki friktsionno-go kontakta mobil'noy tribosistemy / Treniye i smazka v mashinakh i mekhanizmakh, 2012, № 3, s. 25–36. [Russian]
6. Ozyabkin A.L. Teoreticheskiye osnovy dinamicheskogo monitoringa friktsionnykh mobil'nykh si-stem / Treniye i smazka v mashinakh i mekhanizmakh, 2011, № 10, s. 17–28. [Russian]
7. Vojtov V.A., Zakharchenko M.B. Modelirovaniye protsessov treniya i iznashivaniya v tribosiste-makh v usloviyakh granichnoy smazki. Chast' 1. Raschet skorosti raboty dissipatsii v tribosisteme. // Problemi tribologii. – 2015. - № 1. – S. 49-57. [Russian]
8. Voitov A. Structural identification of the mathematical model of the functioning of tribosystems under conditions of boundary lubrication / Problems of Tribology, 2021, V. 26(2/100), p. 26-33. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2021-100-2-26-33 [English]
9. Voitov A. Parametric identification of the mathematical model of the functioning of tribosystems in the conditions of boundary lubrication / Problems of Tribology, 2021, V. 27(3/101), p. 6-14. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2021-101-3-6-14 [English]
10. Vojtov V.A., Bazderkin V.A. Universal'naya mashina treniya / Treniye i znos, 1992, T.13, №3, s.501-506. [Russian]
11. Vojtov V.A., Fenenko K.A., Voitov A.V. Metodyka diahnostuvannya riznykh konstruktsiy trybosy-stem metodom akustychnoyi emisiyi // Problemy tertya ta znoshuvannya. 2021. – №. 2 (91). – S.18-26. DOI: 10.18372/0370-2197.2(91).15525 [Ukraine]
12. Vojtov V.A. Printsipy konstruktivnoy iznosostoykosti uzlov treniya gidromashin / V.A. Voy-tov, O.M. Yakhno, F.KH. Abi Saab – K.: Nats. tekhn. un-t «Kiyev. politekhn. in-t», 1999. – 190 s. [Russian]
13. Voitov A. V. Zalezhnosti zminy reolohichnykh vlastyvostey struktury spoluchenykh materialiv u trybosystemi pid chas prypratsyuvannya // Problemy tertya ta znoshuvannya. 2020. – №. 3 (88). – S. 71-78. http://dx.doi.org/10.18372/0370-2197.3(88).14921 [Ukraine]
14. Vojtov V.A., Voitov A.V. Assessment of the quality factor of tribosystems and it’s relationship with tribological characteristics // Problems of Tribology, V. 25, No 4/98 – 2020, 20-26. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-98-4-20-26 [English]

Downloads

Published

2022-03-27

How to Cite

Voitov, A. (2022). Experimental verification between the functioning of tribosystems in the conditions of boundary lubrication. Problems of Tribology, 27(1/103), 41–49. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-103-1-41-49

Issue

Section

Articles