[1]
Студент, М., Гвоздецький, В., Калахан, О., Посувайло, В., Шмирко, В. and Сірак, Я. 2016. Comparison of wear resistance characteristics of oxide and nitride coatings. Problems of Tribology. 77, 3 (Feb. 2016), 54-59.