Chernets M.V. Influence of shaft cutting on the variation of maximal contact pressures in sliding bearing.

  • М. Чернець

Abstract

With the use of cumulative wear model at the sliding friction it has been conducted in sliding bearing the calculation assessment of influence of quantity and type of shaft technological cutting (ovality, trilobing, tetralobing) on the change of maximal contact pressures (initial and those which appear after allowable shaft wear). It has been established the regularities of pressures change during shaft rotation at the realization of single-area and mixed (single – double – single area) contact. The results of the researches are presented in a graphic form

References

1 Andreikiv A.E., Czernec M.V. Ocenka kontaktnoho vzaimodejstvija trushchihsja detalei mashyn. K.: Naukova dumka, 1991. 160 p.
2. Horiacheva Y.H., Dobychin N.M. Kontaktnye zadachi v trybologii. M.: Mashynostroenie, 1988. 256 p.
3. Kovalenko E.V. K raschetu iznashyvanyia soprjazhenyja val – vtulka. MMT. 1982. No 6. p.p. 66-72.
4. Krahelskyi Y.V., Dobychin N.M., Kombalov V.S. Osnovy raschetov na trenije i iznos. M.: Mashynostroenie, 1977. 526 p.
5. Kuzmenko A.H. Metody rozrahunkiv na znoshuvannia ta nadijnist. Khmelnytskyi:TUP, 2002. 151 s.
6. Teplyi M.Y. Opredelenie kontaktnyh parametrov i iznosa v tsylindricheskih oporah skolzenija. Trenie i yznos. 1987. No 6. p.p. 895-902.
7. Usov P.P. Vnutrennij kontakt tsylindricheskikh tel blizkih radiusov pri iznashyvanii ikh poverhnostei. Trenie i iznos. 1985. No 3. p.p. 404 - 414.
8. Zwieżycki W. Prognozowanie niezawodności zużywających się elementów maszyn. ITE: Radom, 1999. 332 p.
9. Sorokatyi R.V. Obobshchenye metoda tryboelementov dlia modelirovanija processov iznashyvanija podshypnikov skolzhenyia. Problemy trybologii. 2007. No 2. p.p. 36 - 45.
10. Sorokatyi R.V. Reshenie iznosokontaktnyh zadach metodom tryboelementov v srede konechno – elementnoho paketa ANSYS. Problemy trybologii. 2007. No 3. p.p. 9 - 17.
11. Czernec M.V. K voprosu ob ocenke dolgovechnosti cylindricheskikh tribosistem skolzhenija s granicami, blizkimi k kruhovym. Trenie i iznos. 1996. No 3. p.p. 340 - 344.
12. Czernec M.V., Lucyshyn R.M. Pro odyn metod kontaktnoi micnosti cylindrychnyh spriazhen z malym zburenniam konturiv. Problemy Trybologii. 1997. No 2. p.p. 80 - 87.
13. Czernec M., Pashechko M., Nevchas A. Metody prohnozuvannia ta pidvyshchennia znosostijkosti trybotehnichnyh system kovzannia. U 3-h tomah. Drohobych: Kolo, 2001.
14. Czernec M.V. Metodolohija ocinky harakterystyk kontaktu ta prohnozuvannia dovhovicznosti cylindrychnyh trybosystem kovzannia. Problemy Trybologii. 2000. No 1. p.p. 14 -22.
15. Czernec M.V., Liebiedieva N.M. Ocinka kinetyky znoshuvannia trybosystem kovzannia pry najavnosti ovalnosti konturiv jih elementiv za kumuliacijnoju modellju. Problemy Trybologii. 2005. No 4. p.p. 114-120.
16. Czernec M., Andrejkiv O., Liebiedieva N. Doslidzhennja wplywu skladnoho ohranennja detalei pidshypnyka kovzannja na parametry kontaktnoi ta trybokontaktnoi vzaiemodii. Problemy Trybologii. 2007. No 4. p.p. 50 - 54.
17. Czernec M.V., Andreikiv O.Ye., Liebiedieva N.M., Zhydyk V.B. Model ocinky znoshuvannia i dovhovichnosti pidshypnyka kovzannia za maloi nekruhlosti. FHMM. 2009. No 2. p.p. 121-129.
18. Czernec M.V., Zydyk V.B. Uzahalnena kumulacijna model kinetyky znoszuvannja pidszypnyka kovzannja. Cz. 1. Linijna i kumulacijna model. Problemy trybologii, No 4, 2012. p.p. 11 - 17.
19. Czernec M.V., Zydyk V.B. Uzahalnena kumulacijna model kinetyky znoszuvannja pidszypnyka kovzannja. Cz. 2. Uzahalnena kumulacijna model. Problemy Trybologii, No 1, 2013. p.p. 6 - 15.
20. Czernec M.V. Trybokontaktni zadachi dlia tsylindrychnykh ziednan z tehnolohichnoju nekruhlistiu. – Liublin : Liublinska Politehnika, 2013. 274 p.
21. Chernec M.V. Kontaktna zadacha dlia tsylindrychnoho ziednannia z tekhnolohichnym ohranenniam konturiv detalei. FHMM. 2009. No 6. p.p. 93 - 99.
22. Czernec M.V., Zydyk V.B. Ekspres-metod doslidzhennja kinetyky trybokontaktnoi vzajemodii u pidszypnyku kovzannja z tehnologicznoju nekruhlistju konturiv detalej. Problemy Trybologii, No 2, 2013. p.p. 6 - 12.
Published
2014-05-23
How to Cite
Чернець, М. (2014). Chernets M.V. Influence of shaft cutting on the variation of maximal contact pressures in sliding bearing. Problems of Tribology, 72(2), 45-50. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/110
Section
Articles