Журнали

 • Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки

  Українське видання засноване в 1997 році. Видання включено до переліку видань Вищої атестаційної комісії України. Редакційна колегія приймає статті на основі двоетапного процесу перевірки, який включає в себе публічну експертну оцінку при першій та сліпий експертній оцінці на другій. Рецензент публічної експертної оцінки, зазначений після кожної статті. Ми приймаємо публікацію статей з таких галузей: - інженерна наука, нові технології - розробка нових продуктів та технологій у легкій промисловості та сервісах - електротехніка, електроніка та комп'ютерні мережі. Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого контенту, підтримуючи принципи вільного потоку наукової інформації та глобального обміну знаннями на загальний соціальний прогрес. Інтернет-версія журналів, розміщена в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадський, (Київ, Україна) - http://nbuv.gov.ua/j-tit/Vchnu_tekh з 2009 р. По теперішній час з безкоштовним відкритим доступом.

 • Проблеми трибології

  Науковий журнал «Проблеми трібології (Problems of Tribology)», заснований в 1996 р, друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях. Науковий журнал «Проблеми трібології (Problems of Tribology)» президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових спеціалізованим виданням в галузі технічних (05.02.04-тертя і знос в машинах; 05.02.02-машинознавство) наук.

 • Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

  Науковий журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Meassuring and computing devices in technologicalrocesses)», заснований в травні 1997 року та перереєстрований в травні 2018 р.

  Журнал друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях.

  Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем вимірювань, контролю та обчислювальної техніки та їх застосуванння в технологічних процесах, а також практичну реалізацію досягнень науки та технології.

  Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, IT галузі, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного та IT профілю.