Investigation of mechanical and friction properties of polytetrafluoroeethylene modified by nanopowder zirconium dioxide.

  • В.П. Свідерський
  • Т.Є. Константинова
  • Л.М. Кириченко
  • Д.Ю. Декалюк

Abstract

Sviderskiy V.P., Кonstantinova Т.E., Kirichenko L.M., DekalyukD.U. Investigation of mechanical and friction properties of polytetrafluoroeethylene modified by nanopowder zirconium dioxide. The analysis of the properties of polytetrafluoroethylene and methods of his modification. Research of physicome-chanical and antifriction properties antifriction F4K20 modified by nanopowder zirconium dioxide has shown the expediency of application of the latest materials in friction units of machines and mechanisms.

References

1. Novikov I.I., Zakharchenko V.P., Lando B.S. Bezsmazochnie porshnevie uplotnenija v kompresorah. L.: Mashinostroenie, Leningr. otdelenie. 1981. 238 p.
2. Photin B.S., Pirumov I.B., PrilutckiyI.K. [I dr.] Porshnevie kompresori: Uchebnoe posobie dlya stu-dentov vuzov, obuchaushihsja po spetsialnosti “Holoilnie i kompresornie mashini I ustanovki”. Pod obsch. red. B.S.Photina. L. Mashinostroenie. 1987. 372p.
3. Sviderskiy V.P., KirichenkoL.M., Korzhinskiy R.М. Pidvischennja znosostiykosti porshnevogo ushilnennja kompresornoi ustanovki SO-243-1, perevedenoi na robotu z obmezhenim maschennyam. Visnik Khmelnitskogo natsionalnogo universitetu. Tekhnichni nauki. 2006. p. 84-87
4. Nevejkin V. F. Sapol'kov Ju. I. Jekspluatacija i remont kompessorov, rabotajushhih bez smazki. M.: Himija. 1980. 144p.
5. Panshin J.A.,Malkevich S.G.,Dunaevskaya C.S., Ftoroplastu, Leningrad,Khimiya, 1978. 232 p.
6. Istomin N.P., Semenow A.P., Antifrikcuonnue svojstva kompozicuonnuh materialov na osnove ftor-polimerov,M: Nauka. - 1981. - 146 p.
7 . Sirenko G.A. Antifrikcionnye karboplastiki. Kiev. Tehnika. 1985. 195 p.
8. Okhlopkova A.A., Adrianova O.A., Popov S.N., Modifikacija polimerov ul'tradispercnumi soedineni-jami, Yakutsk: JF Izdatel'stvo SO RAN. 2003. 247 p.
9. Gorbatsevich G.N., Stryctyra i tehnologija yglerodnih germetiziryjyschih materialov dlja staticheskih i podvizhnih yplotnenij : Diss... Cand. teh nayk. Grodno, 2002. 138 p.
10. Struchkova T.S. Razrabotka i issledovanie polimernyih kompozitsionnyih materialov na osnove aktivatsii politetraftoretilena i uglerodnyih napolniteley: avtoref. dis. kand. teh. nauk. Koms. – na – Amure. 2008. 19 s.
11. Svіders'kij V.P, Konstantinova T.Є., Glazunova V.A. Doslіdzhennja mehanіchnih і antifrikcіjnih vlastivostej ftoroplastovih karboplastikіv, modifіkovanih nanoporoshkami dіoksidu cirkonіju. Problemi tribologії. №2. 2014 p. 103-110.
12. Konstantinova I.E., DanilenkoI.A., Tokiy V.V., [i dr.]. Nanoporoshki na osnove dioxida zirconija: polychenie, issledovanie, primenenie, Nanosistemy, nanomaterialy, nanotehnologiji. 2004. so 2. Akademperi-odika. (Kyiv). p. 609-632.
13. Konstantinova I.E., DanilenkoI.A., Tokiy V.V., [i dr.]. Polychenie nanodispersnuh poroshkov diok-sida zirkonia. Ot novacii k innovacii, Nayka ta inovacii. 2005. t 1. № 3. p.76-87.
14. Svіders'kij V.P., Sіrenko G.O., KirichenkoL.M. [i dr.]. Pіdvishhennja shhіl'nostі і znosostіjkostі porshnevih kіlec' avtomobіl'nih gazonapovnjuval'nih kompresornih stancіj. Problemi tribologії. 2004. №4. p. 156-167.
15. Primenenie sinteticheskih materialov: materialy konferencii. Gl. redaktor R.I. Silin. Kishinev.: Kartja Moldovenjaskje. 1975. 199 p.
Published
2015-06-27
How to Cite
Свідерський, В., Константинова, Т., Кириченко, Л., & Декалюк, Д. (2015). Investigation of mechanical and friction properties of polytetrafluoroeethylene modified by nanopowder zirconium dioxide. Problems of Tribology, 76(2), 61-68. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/429
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)