The influence nitriding during the combined treatment on the wear resistance of titanium alloy VT22.

  • І.М. Погрелюк
  • С.М. Лаврись

Abstract

It was investigated wear resistance of titanium alloy VT22 after combined treatment. The method of combination treatment consisted in previous cold surface plastic deformation (CSPD) and next thermodiffusion nitrogen saturation (TDN) surface, combined with the standard thermal treatment of the alloy. Established that saturation with nitrogen at a temperature 750 °C for 3 h in the second stage standard thermal treatment of alloy causes to a reduction in hardness and improving the quality surface strengthened layer that provides higher tribotechnical characteristics paired with a bronze BrAZhN 10-4-4 compared to saturation for 820 °C 1 h + 750 °C 3 h on the first and second stages of standard thermal treatment of alloy. Dur-ing friction, nitrogen saturation in the second degree of the standard heat treatment alloy VT22 (regime II) in 2 times the in-tensity reduces wear compared to nitrogen saturation of first degree (regime I).

References

1. Duhota O.I. Problemni pytannja vykorystannja tytanovyh splaviv u vuzlah tertja aviacijnoi' tehniky. O.I. Duhota, M.V. Kindrachuk, V.F. Labunec'. Problemy tertja ta znoshuvannja: nauk.-tehn. zb. K.: NAU, 2008. Vyp.49. s. 14–26.
2. Mehanika rujnuvannja i micnosti materialiv: Dovidn. Posibnyk. Pid zag. red. V.V. Panasjuka. T. 9: Micnist' i dovgovichnist' aviacijnyh materialiv ta elementiv konstrukcij. O.P. Ostash, V.M. Fedirko, V.M. Uchanin, S.A. Bychkov, O.G. Moljar, O.I. Semenec', V.S. Kravec', V.Ja. Derecha. Pid. red. O.P. Ostasha, V.M. Fedirka. L'viv: Vyd-vo “Spolom”, 2007. 1068 s.
3. Gorynin I.V., Chechulin B.B. Titan v mashinostroenii. M.: Mashinostroenie, 1990. 400 s.
4. Vanzhula T.V., Zamkov V.N., Priluc'kij V.P. Povyshenie iznosostojkosti detalej ih titanovyh splavov. Obzor. Avtomaticheskaja svarka. 2003. №8. S. 31 – 35.
5. Posvjatenko E.K. Holodne plastychne deformuvannja jak metod pryskorennja azotuvannja. E. K. Posvjatenko, V. V. Aljeksjejev. Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka. Tehnichna serija. 2012. Vyp. 9. S. 157-161.
6. Horev A.I., Horev M.A. Titanovye splavy: primenenie i perspektivy razvitija. Titan. 2005. №1. S. 40 – 53.
7. Shejkin S.Je., Jefrosynin D.V., Rostoc'kyj I.Ju. Zmina stanu poverhnevogo sharu pid chas nakatuvan-nja splaviv VT1-0 i VT22 instrumentom z almaznogo kompozycijnogo termostijkogo materialu. Fyzyka y tehnyka vыsokyh davlenyj. Tom 21, № 1. Kyi'v: INM NAN Ukrai'ny. 2011. S. 134 –139.
8. Ostapchuk V.V., Semishov N.I. Vlijanie rezhimov uprochnjajushhej termicheskoj obrabotki na struk-turu i svojstva titanovogo splava VT22. Pitannja proektuvannja ta virobnictva konstrukcіj lіtal'nih aparatіv. Zb. nauk. prac'. 2010. №2. S. 38 – 43.
9. Chemico-thermal treatment of titanium alloys – Nitriding. I. Pohrelyuk, V, Fedirko. Titanium Alloys – Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications (Chapter 7), Book edited by Prof. Dr. Akm Nurul Amin. InTech, 2012. P. 141-174.
10. Pat. 9692 Ukrai'ny. Sposib obrobky tytanovogo splavu. V.M. Fedirko, I.M. Pogreljuk, V.A. Trofi-mov, O.G. Moljar, T.M. Kravchyshyn. №u200502148; Zajavl. 09.03.2005; Opubl. 17.10.2005, Bjul. №10.
Published
2016-06-03
How to Cite
Погрелюк, І., & Лаврись, С. (2016). The influence nitriding during the combined treatment on the wear resistance of titanium alloy VT22. Problems of Tribology, 79(1), 80-84. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/518
Section
Articles