Burya A.I., Yeriomina Ye.A., Reva A.G. Investigation of the influence of operating modes on the tribotechnical characteristics of carbon fiber reinforced plastic

  • А. И. Буря
  • Е. А. Ерёмина
  • А. Г. Рева
Keywords: carbon fiber reinforced plastic, Mg nanoparticles, mode of operation of the tribological unit, the method of mathematical planning of experiment

Abstract

The effect of operating modes on the tribotechnical characteristics of carbon fiber reinforced plastic by the method of mathematical experiment planning has been studied. The factors that have the greatest influence on the optimization parameter are determined. Extreme regimes of exploitation of carbon fiber reinforced plastic (with modified Mg nanoparticles) based on heat-resistant aromatic polyamide phenylone and mathematical models adequately describing the operation of the tribo-node are found.

References

1. Kostetskiy B.I. Treniye smazka i iznos v mashinakh. K. Tekhnika, 1970. 394 p.
2. Quels sont les modes de degradation de surface par usure des pieces mécaniques. Matériaux et Tech-niques, 1989. Vol. 77, No 1-2. P. 24 – 29.
3. Berkovich I.I. Tribologiya. Fizicheskiye osnovy, mekhanika i tekhnicheskiye prilozheniya. I.I. Berkovich, D.G. Gromakovskiy; pod red. D.G. Gromakovskogo. Samara. Samarovskiy gos. tekhn. un-t., 2000. 268 p.
4. Ibatullin I.D. Kinetika ustalostnoy povrezhdayemosti i razrusheniya poverkhnostnykh sloyev: [monografiya]. I.D. Ibatullin. Samara. Samarovskiy gos. tekhn. un-t, 2008. 387 p.
5. Kozlov G.V. Mekhanizm usileniya polimernykh nanokompozitov, napolnennykh uglerodnymi na-notrubkami. G.V. Kozlov, A.I. Burya, Yu.S. Lipatov. Dopovidi NANU. 2008. № 1. P. 132 – 136.
6. Spiridonov A.A. Planirovaniye eksperimenta. A.A. Spiridonov, N.G. Vasil'yev. Sverdlovsk: UPI im. S.M. Kirova, 1975. 149 p.
7. Bol'shev L.N. Tablitsy matematicheskoy statistiki. L.N. Bol'shev, N.V. Smirnov. M. Nauka. Glavna-ya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury, 1983. 416 p.
8. Blokhin V.G. Sovremennyy eksperiment: podgotovka, provedeniye, analiz rezul'tatov. V.G. Blokhin, O.P. Gludkin, A.I. Gurov, M.L. Khanin; Pod red. O.P. Gludkina. M. Radio i svyaz', 1997. 232 p.
Published
2018-07-05
How to Cite
Буря, А., Ерёмина, Е., & Рева, А. (2018). Burya A.I., Yeriomina Ye.A., Reva A.G. Investigation of the influence of operating modes on the tribotechnical characteristics of carbon fiber reinforced plastic. Problems of Tribology, 88(2), 17-23. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/663
Section
Articles