Slashchuk V. O. Slashchuk O. O. Acoustic-emission analysis unsteady work of combustion engine.

  • В.О. Слащук
  • О.О. Слащук

Abstract

Вy acoustic emission analysis diagnosed non-normative and transitional modes of work of internal combustion en-gines two types that are widely used in the automotive industry. It is shown that the primary cause of vibration at unsteady the engine work process is a violation of inflammation and (or) compression incendiary fuel mixture in the cylinders of the engine. Vibration level, what induce by combustion fuel mix ignition in the cylinders considerably exceeds the fluctuations that induce unbalanced rotary elements in the engine. Keywords: acoustic emission, oscillation frequency, vibration.

References

1. Vel'boy V. P., Dykha K. O., Babak O. P. Analiz umov navantazhennya ta zmashchennya pidshyp-nykovykh system kovzannya mekhanizmiv hazorozpodilu DVZ. Problemy trybolohiyi (Problem Of Tribology) 2016, №2, st. 97-103.
2. Kukurudzyak Yu. Yu. Systema monitorynhu tekhnichnoho stanu avtomobil'noho dvyhuna // Materia-ly VIII mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi “Suchasni tekhnolohiyi ta perspektyvy rozvytku avto-mobil'noho transportu”, 2015 st. 138-139.
3.Urivnovazhuvannya obertovykh mas (rotoriv). – http://mmi-dmm.kpi.ua / images/pdf / personnel/ Zakhov /LERCYI/Lec_9.pdf.
4. Sotnikov V. S. Dynamika rotoriv z avtobalansyramy-dempferamy dlya vibrozakhystu. Dys. kan. tekh. nauk: 05.02.09 Kirovohrads'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet. Kirovohrad 2002 rik st 49-57.
5. Dvyhatel' 1,9 l TDI s systemoy vprыska toplyva s nasos-forsunkamy. Volkswagen Technical Site: http://volkswagen.msk.ru.
6. VW Caddy s 2010 hoda vыpuska. Rukovodstvo po remontu y эkspluatatsyy. “Monolyt”, Dnepro-petrovsk, 2012.
7. Avtomobyly ZAZ 1102-1105 i ikh modyfykatsiy. Rukovodstvo po remontu y kataloh detaley. “ATLASS-PRESS”, Moskva, 2005.
8.Vibroakustychna diahnostyka. – Tekhnichna entsyklopediya TechTrend: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=303.
9. Antonets' Ye.V.; Konyukhov H.A.; Nikitin K.E.; Sazaniv B.E. «Sposib diahnostuvannya ta proh-nozu-vannya tekhnichnoho stanu dvyhuniv vnutrishn'oho z•horyannya v protsesi yikh roboty» Patent RF №2151384, MPK G01M 15/00, opubl. 2000.06.20, BI №12 za 2003 r.
10. Kompresiya dvyhuna – yaki nespravneosti mozhut' staty prychynoyu yoho padinnya. http://avtogid.co.ua/remont/100-kompresia-dvigyna.html.
Published
2016-11-15
How to Cite
Слащук, В., & Слащук, О. (2016). Slashchuk V. O. Slashchuk O. O. Acoustic-emission analysis unsteady work of combustion engine. Problems of Tribology, 81(3), 58. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/52
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)