Technology of nitriding in a glow discharge of steels for cutting set of shredding meat machines.

  • М.С. Стечишин
  • В.П. Олександренко
  • М.В. Лук’янюк
  • В.В. Люховець
  • М.М. Лук’янюк

Abstract

The influence of nitriding in a glow discharge modes on phase and structural composition of nitrided layer, the thickness of its compound and diffusion zones and distribution of microhardness in nitrided layer were investigated. Con-ducted laboratory and production tests showed the increase of cutting set of shredding meat machines’ durability in 4 - 10 times. Key words: durability, nitriding in a glow discharge, knives of cutters and choppers, nitride and diffusion zones.

References

1 Stechyshyn M. S. Pidvyshchennya znosostiykosti rizhuchoho leza nozhiv / M. S. Stechyshyn, M. V. Lukianiuk. Problemy trybolohiyi. 2005. № 3, 4. S 121–123.
2 Lukianiuk M. V. Shlyakhy intensyfikatsiyi protsesu podribnennya syrovyny m’yasopererobnymy mashynamy typu “vovchok”. M. V. Lukianiuk. Visnyk KHNU. 2008. № 2. S. 190–193.
3 Pastukh I. M. Teoryya y praktyka bezvodorodnoho azotyrovanyya v tleyushchem razryade. I. M. Pastukh. Kh. NNTS KHFTY, 2006. 364 s.
4 Preys H. A. Povyshenye yznosostoykosty oborudovanyya pyshchevoy promyshlennosty. H. A. Preys, N. A. Solohub, A. Y. Nekoz. M. Mashynostroenye, 1979. 208 s.
5 Lakhtyn Yu. M. Struktura y prochnost azotyrovannykh splavov. Yu. M. Lakhtyn, Ya. D. Kohan, M. Metallurhyya, 1982. 176 s.
6 Stechyshyn M. S. Dovhovichnist detaley obladnannya kharchovoyi promyslovosti pry koroziyno-mekhanichnomu znoshuvanni : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra tekhn. nauk : 05.02.04.
Published
2017-06-20
How to Cite
Стечишин, М., Олександренко, В., Лук’янюк, М., Люховець, В., & Лук’янюк, М. (2017). Technology of nitriding in a glow discharge of steels for cutting set of shredding meat machines. Problems of Tribology, 84(2), 50-55. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/597
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)