Kravtsov А.G. Modeling the formation of an oil film on the surface in the presence of fullerene additives in a lubricant and its effect on the wear rate of tribosystems.

  • А. Г. Кравцов
Keywords: fullerene additives, the thickness of the oil film, the intensity of the electrostatic field, cluster formation, micelle formation, fullerenes, tribosystems, lubricating medium

Abstract

The simulation of the formation of an oil film on the friction surface in the presence of solutions of fullerenes in a lubricant and their effect on the wear rate of tribosystems are presents in the paper. Based on the simulation results, it is established that the magnitude of the electrostatic field strength of the friction surface is a more significant factor in the formation of the thickness of the oil film on the friction surface than the electric field of the lubricant. Rational concentrations of fullerenes and vegetable oil as additives in base lubricants have been established, which will reduce the volumetric wear rate of tribosystems.

References

1. Kravcov A.G. Razrabotka matematicheskoj modeli vzaimodejstviya ehlektricheski aktivnyh geterogennyh melkodispersnyh sistem / A. G. Kravcov. Problemi tribologії. 2017. № 3. S. 89 – 99.
2. Vojtov V. A. Modelirovanie processov treniya i iznashivaniya v tribosistemah v usloviyah granichnoj smazki. CHast' 1. Raschet skorosti raboty dissipacii v tribosistemah. V. A. Vojtov, M.B. Zaharchenko. Problemi tribologії. 2015. №1. S. 49 – 57.
3. Vojtov V. A. Modelirovanie processov treniya i iznashivaniya v tribosistemah v usloviyah granichnoj smazki. CHast' 2. Rezul'taty modelirovaniya. V. A. Vojtov, M.B. Zaharchenko. Problemi tribologії. 2015. №2. S. 36 – 45.
4. Zaharchenko M.B. Metodika ocenki reologicheskih svojstv struktury sopryazhennyh materialov v tribosisteme. M.B. Zaharchenko. Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu sіl's'kogo gospodarstva іm. P. Vasilenka. Harkіv: HNTUSG, 2015. Vip. 158. S. 64 – 69.
5. Vojtov V.A. Integral'nyj parametr ocenki tribologicheskih svojstv smazochnyh materialov. V.A. Vojtov, M.B. Zaharchenko. Zbіrnik naukovih prac' Ukraїns'koї derzhavnoї akademії zalіznichnogo transportu. Harkіv: UkrDAZT, 2015. T.2. Vip.151, S. 5 – 10.
6. Bezmel'nicyn V.N. fullereny v rastvorah. V. N. Bezmel'nicyn, A.V. Eleckij, M.V. Okun'. Uspekhi fizicheskih nauk. 1998. T. 168, № 11. S. 1195 – 1220.
Published
2018-07-04
How to Cite
Кравцов, А. (2018). Kravtsov А.G. Modeling the formation of an oil film on the surface in the presence of fullerene additives in a lubricant and its effect on the wear rate of tribosystems. Problems of Tribology, 87(1), 69-77. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/655
Section
Articles