Cavitation and erosion wear resistance of carbon structural steels

Authors

  • M.Ye. Skyba
  • V.P. Oleksandrenko
  • M.S. Stechyshyn
  • A.V. Martynyuk

DOI:

https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-91-1-21-29

Keywords:

cavitation fracture, structural steels, thermal and thermal cyclic machining, cyclic strength

Abstract

In the paper, based on the analysis of literary sources and own researches of authors, the results of cavitation and erosion wear resistance of structural steels are systematized depending on their thermal processing (structure) and type of environment.The structural structure of steels is based on the analysis of wear resistance during cavitation and erosion fracture of surfaces, and the mechanisms of cavitation fracture of dodectoid, zavectotoid and perlite steels are considered.Destruction of dodectoid steels begins with ferrite, and then extends to perlite grains. The wear resistance of the pearlite grains of the plate-shaped form is higher than that of perlite of the granular form. Cavitation wear resistance of zeutectoid steels is determined mainly by the properties of perlite. The mechanical properties of which depend on the dispersion and shape of the particles of cementite.In perlite steels, reducing the size of its grain increases their erosion resistance, especially in the presence of cementite in the structure of the grid, and not ferrite grids.Using different types of thermal and thermocyclic heat treatment, it is possible to form appropriate structures and, accordingly, increase the cavitation and erosion wear resistance.

References

1. Kozyrev S.P. Gidroabrazivnyj iznos metallov pri kavitacii / S.P. Kozyrev. – M.: Mashinostroenie, 1971. -240 s.
2. Improvement of the Anticorrosion Properties of a Working Emulsion of Mine Hydraulic Systems/I. Pokhmurs’kyi, I. M. Zin’, M. M. Student, M. B. Tymus, H. H. Veselivs’ka, T. R. Stupnyts’ky // Materials Sci-ence January 2018, Volume 53, Issue 4, pp 569–575V.
3.Stechishin M.S. Korozіjno-mekhanіchna znosostіjkіst' detalej obladnannya harchovih virobnictv : navchal'nij posіbnik dlya stud. spec. «Obladnannya pererobnih і harchovih virobnictv» / M.S. Stechishin, V.P. Oleksandrenko, A.V. Martinyuk. – Hmel'nic'kij : HNU, 2015. – 127s.
4. Steller K., Krzusztolowicz T., Reymann Z. ASTM STP 567. -1974. -152p
5. Fomin V.V. Gidroeroziya metallov / V.V. Fomin. –M.: Mashinostroenie, 1977. -287s.
6. Bogachev I.N. Kavitacionnoe razrushenie i kavitacionnostojkie splavy / I.N. Bogachev. –M.: Metallurgiya, -1972. -192 s.
7. Nekoz A.I. Razrabotka metodov ocenki i povysheniya dolgovechnosti detalej oborudovaniya pishchevoj promyshlennosti, podverzhennyh kavitacionno-erozionnomu iznashivaniyu / A.I. Nekoz. Avtoref. dis. dokt. tekhn. nauk. – K., 1985. - 43 s.
8. Stechishin M.S. Dovgovіchnіst' detalej obladnannya harchovoї promislovostі pri korozіjno-mekhanіchnomu znoshuvannі / M.S. Stechishin. Avtoref. dis. dokt. tekhn. nauk. –Hmel'nic'kij, 1998. – 32s.
9. Eroziya: Per. s angl. / Pod. red. K. Pris. –M.: Mir, 1982. - 464 s.
10. Gulyaev A.P. Metallovedenie: uchebnik, 5-e pererab izdanie / A.P. Gulyaev. – M.: Metallurgiya, -1977. -647 s.
11. Sologub N.A. Prognozirovanie i povyshenie dolgovechnosti detalej tekhnologicheskogo oborudo-vaniya saharnyh zavodov / N.A. Sologub. Dis. v forme nauchnogo doklada dokt. tekhn. nauk. –K., 1993. -57 s.
12. Pogodaev L.I. Gidroabrazivnyj i kavitacionnyj iznos sudovogo oborudovaniya / L.I. Pogodaev, P.A. SHevchenko. –L.: Sudostroenie, 1984. -264 s.
13. Stechyshyn M. Development and research of vacuum-diffusion gasradiological technologies in khmelnytskui national university / M. Stechyshyn, V. Oleksandrenko, G. Sokolova, Yu Bilyk, // Actual problems of modern science. Monograf: – 2017. – R.349-356.
14. Prejs G.A. Povyshenie iznosostojkosti oborudovaniya pishchevoj promyshlennosti / G.A. Prejs, N.A. Sologub, A.I. Nekoz. –M.: Mashinostroenie. 1979. -208 s.
15. Stechishin M.S. Korozіya і zahist vіd korozії: navchal'nij posіbnik / M.S.Stechishin, V.P.Oleksandrenko, YU.M.Bіlik. – Hmel'nic'kij:HNU,2015. - 197s.
16. Karpenko G.V. Vliyanie sredy na prochnost' i dolgovechnost' metallov / G.V. Karpenko. –K.: Naukova dumka, 1976. -125 s.
17. SHevelya V.V. Tribohmimya i reologiya iznosostojkosti: monografiya / V.V. SHevelya, V.P. Oleksandrenko. – Hmel'nic'kij: HNU, 2006. – 278s.
18. Robinson M.I. Hammit F.G. Trans / M.I. Robinson, F.G. Hammit. –ASME, Ser. D, 89. -1976. -161p.
19. Fedyukin V.K. Termociklicheskaya obrabotka stalej i chugunov. / V.K. Fedyukin. – L.; Iz–vo Lenigr.un–ta, 1977. – 144 s.
20. Stechishin M.S. Vpliv termociklіchnoї obrobki na fіziko-mekhanіchnі ta tribologіchnі harakteristi-ki konstrukcіjnih stalej / M.S. Stechishin, A.І. Beregovij, І.M. Beregovij // Problemi tertya ta znoshuvannya: Nauk.-tekhn. zb. –K.: «NAU-druk», 2009. –Vip. 51. –S. 51-61.
21. Stechishin M.S. Kavіtacіjno-erozіjna znosostіjkіst' detalej obladnannya molokozavodіv : mono-grafіya / M.S. Stechishin, N.M. Stechishina, A.V. Martinyuk. – Hmel'nic'kij: HNU, 2018. – 148 s.
22. Stechishin M.S. Regularities of cavitation-erosional wearing of metals in corrosion media /Stechishin, M.S., Nekoz, A.I., Pogodayev, L.I., Protopopov, A.S. // TRENIE I IZNOS. – 1990. - pp. – 384-392.

Downloads

Published

2019-05-05

How to Cite

Skyba, M., Oleksandrenko, V., Stechyshyn, M., & Martynyuk, A. (2019). Cavitation and erosion wear resistance of carbon structural steels. Problems of Tribology, 24(1/91), 21–29. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-91-1-21-29

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)