Influence of basalt fiber on tribological properties of secondary polyethylene terephthalate

  • A.-M.V. Tomina Dniprovsk State Technical University
  • A.V. Yerоmenko Dniprovsk State Technical University
  • V.S. Makarov Dniprovsk State Technical University
Keywords: polyethylene terephthalate, basalt fiber, coefficient of friction, intensity of linear wear, temperature in the contact zone, hardness, roughness

Abstract

The article considers the influence of discrete (3 mm) basalt fiber on the tribological properties of secondary agglomerated polyethylene terephthalate. It was found that the introduction of the filler reduces the coefficient of friction and the intensity of linear wear of the initial polymer  1,5 and 4,5 times, respectively, reaching the minimum values at a basalt fiber content of 5 mass.%. The obtained results are due to the fact that the appearance of basalt fiber strengthens the polymer matrix that confirms the increase in hardness by 15%, and inhibits the development of cracks on the surface of the composite. The study of the temperature in the contact zone showed its increase that is due to the low thermal conductivity of the filler (0,064 - 0,096); as a result, there is an accumulation of heat in the friction zone. Further increase in fiber content (up to 10 mass.%) leads to a sharp deterioration of the tribological and physico-mechanical properties of basaltoplastics because of the increase in the defect of the material. It is determined that the effective content of filler in the polymer matrix is 5 mass.%. As a result, this composite was recommended for the manufacture of parts for movable joints of agricultural, automotive and metallurgical equipment

References

1. Voprosy razvitija vtorichnoj pererabotki PJeT v uslovijah transformacii sfery obrashhenija s othodami v kontekste mirovyh jekologicheskih tendencij 2020 [Development of PET recycling in the context of transformation of the waste management industry in the context of global environmental trends in 2020]. Elektronnij resurs – Rezhim dostupu: https://www.refinitiv.ru/blog/market-insights/voprosy-razvitija-vtorichnoj-pererabotki-pjet-v-uslovijah-transformacii-sfery-obrashhenija-s-othodami-v-kontekste-mirovyh-jekologicheskih-tendencij-2020/
2. Kashparov I.I., Klushin V.A., Vinokurov I.P., Zubenko A.F., Kashparova V.P., Smirnova N.V. (2017). Kompozicionnye materialy na osnove othodov sel'skogo hozjajstva, proizvodstva 5-gidroksimetilfurfurola i polijetilena [Composite materials based on agricultural waste, production of 5-hydroxymethylfurfural and polyethylene]. Al'ternativnaja jenergetika i jekologija. (19-21), 116–125.
3. Korin'ko I.V., Goroh N.P., Kovalenko A.N., Timoshenko V.V., Jaroshenko Ju.V. (2006). Perspektivy ispol'zovanija polimernyh kompozicionnyh materialov [Prospects for the use of polymer composite materials]. Kommunal'noe hozjajstvo gorodov, 67, 56–64.
4. Ershova O.V., Ivanovskij S.K., Chuprova L.V., Bahaeva A.N. (2015). Sovremennye kompozicionnye materialy na osnove polimernoj matricy [Modern composite materials based on a polymer matrix]. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. № 4-1, 14–18.
5. Arlamova N.T., Burmistr M.V., Hohlova T.V., Rozgon O.V., Soroka M.L. (2012). Jekologicheskie aspekty perera-botki othodov polijetilentereftalata [Environmental aspects of recycling polyethylene terephthalate waste]. Vestnik DNUZhT. 146–149.
6. Evmenov S.D. , Silinina E.B., Smirnov A.V. (2004). Issledovanie processa poluchenija vtorichnogo polijetilentereftalata i kompozicionnyh materialov na ego osnove [Investigation of the process of obtaining secondary polyethylene terephthalate and composite materials based on it]. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 62–65.
7. Petrova P.N., Sokolova M.D., Zarovnjaev B.N., Majer A.F., Gogoleva O.V., Vasil'ev S.V. (2014). Perspektivnost' ispol'zovanija bazal'toplastikov dlja gornoj promyshlennosti [Prospects for the use of basalt plastics for the mining industry]. Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten' (nauchno-tehnicheskij zhurnal. 413–419.
8. Kirsh I.A., Chalyh T.I., Anan'ev V.V., Zaikov G.E. (2015). Regulirovanie fiziko-mehanicheskih svojstv vtorichnogo polijetilentereftalata putem himicheskoj i fizicheskoj modifikacii [Regulation of the physical and mechanical properties of secondary polyethylene terephthalate by chemical and physical modification]. Vestnik tehnologicheskogo universiteta. 18, 7, 79–82.
9. Basalt roving [Echo-pulse method]. Elektronnij resurs – Rezhim dostupu: http://niisv.com.ua/ru
10. Burya О.І., Tomina А.-М.V., Yeriomina Ye., Tomin S.V. (2019). The impact of organic fibers on the tribotechnical properties of phenylone aromatic polyamide. Problems of Tribologyy, 24 (3/93), 68–73.
11. Shelkovoj A.N., Mironenko E.V., Klochko A.A. (2013). Kriterii formirovanija struktur i parametrov sistem obrabotki, obespechivajushhih zadannye jekspluatacionnye svojstva zakalennyh krupnomodul'nyh zubchatyh koles [Criteria for the formation of structures and parameters of processing systems that provide the specified performance properties of hardened large-modular gears]. Suchasni texnologiyi v mashy`nobuduvanni. 8, 185–200.
12. Alisin V.V. (2019).Cirkonievye keramicheskie materialy tribotehnicheskogo naznachenija [Development of science and education]. Razvitie nauki i obrazovanija. 5–16.
13. Tomina A.-M. (2019). Vstanovlennia zakonomirnostei vplyvu orhanichnykh volokon na vlastyvosti ta strukturu aromatychnoho poliamidu fenilon [Establishing patterns of influence of organic fibers on the properties and structure of aromatic polyamide phenylone]. Candidate’s thesis. Kamianske
Published
2021-06-14
How to Cite
Tomina, A.-M., YerоmenkoA., & Makarov, V. (2021). Influence of basalt fiber on tribological properties of secondary polyethylene terephthalate. Problems of Tribology, 26(2/100), 58-64. https://doi.org/https://doi.org/10.31891/2079-1372-2021-100-2-58-64
Section
Articles