The methodic of account of the conditions influence on the contact of billet with work-tool on the stress-strain state and finishing of the store of plasticity during upsetting

  • В.В. Кухарь

Abstract

The methodic of integrating account on the stress-strain state, the mechanical scheme of deformation and degree of the use of reserve of billet plasticity the tribocontact and thermomechanical conditions is carry out. The basis of these methodic put phenomenological approaches to use the theory of finite deformation (plastic deformation resistance of materials) and the theory of the plastic flow for the calculation of indexes of stress-strain state and degree of the use of reserve of plasticity in the equatorial section of the billet at the upsetting by of a flat die. It is experimentally shown that the use of technological lubricants on operations of preliminary profiling of billets by upsetting has a positive effect on a stress-strain state of material of billets in dangerous cross-sections and reduces to logarithmic shear strain on 5 ... 9%, increase in the value of the limit strain degree on the 4 ... 14,5 % and a decrease of degree of the use of reserve of plasticity on 4 ... 15%.

References

1. Okhrimenko Ya.M., Tyurin V.A. Teoriia protsessov kovki, M., Vyissh. shk., 1977, 295 p.
2. Vasilyev K.I., Solovyev M.V. Opredelenie predelno-dopustimoy otnositelnoy deformatsii pri otkry-toy osadke po kriteriyu vozniknoveniya treschiny na bokovoy poverhnosti, Udoskonalennia processiv i oblad-nannia obrobky tyskom v metalurgii i mashinobuduvanni, zb. nauk. pr., Kramatorsk, DDMA, 2007, pp. 195-197.
3. Tahir Altinbalik, Yilmaz Çan. An upper bound analysis and determination of the barreling profile in upsetting, Indian Journal of Engineering & Material Sciences, December, 2011, Vol. 18, pp. 416-424.
4. Kuhar' V.V. Napravleniya realizacii besshtampovogo profilirovaniya zagotovok na pressah, Metal-lurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost', 2011, No. 7, pp. 173-179.
5. Chichenev N.A., Kudrin A.B., Polukhin P.I. Metody issledovaniya processov obrabotki metallov davleniyem (eksperimentalnaya mekhanika), M., Mallurgiya, 1977, 312 p.
6. Chizhikov Yu.M. Teoriya podobiya i modelirovaniya processov obrabotki metallov davleniyem, M., Metallurgiya, 1970, 296 p.
7. Hun H.Ya. Neoreticheskiye osnovy obrabotki metallov davleniyem (Teoriya plastichnosti), M., Met-allurgiya, 1980, 456 p.
8. Onischenko I.I. Mekhanika sploshnoy sredy (Teoriya plastichnosti), K., Politekhnik, 1996, 274 p.
9. Smirnov-Aliayev H.A., Rozenberg V.M. Teoriya plasticheskikh deformaciy metallov, Mekhanika konechnogo formoizmeneniya, M.-L., Mashgiz, 1956, 367 p.
10. Kolmohorov V.L. etc. Plastichnost i razrusheniye, M., Metallurgiya, 1977, 336 p.
11. Zotov V.F. Proizvodstvo prokata, M., Intermet Inzhiniring, 2000, 352 p.
12. Kukhar V.V. Balans smeshennogo obyema pri osadke zagotovki s uchetom usloviy deformiro-vaniya, Problems of Tribology, 2014, No 1, pp 39-45.
Published
2015-06-18
How to Cite
Кухарь, В. (2015). The methodic of account of the conditions influence on the contact of billet with work-tool on the stress-strain state and finishing of the store of plasticity during upsetting. Problems of Tribology, 73(3), 72-79. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/395
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)