Technological design of additives to industrial oils obtained by reagent processing of toxic industrial waste.

Authors

  • Т.С. Тітов
  • А.П. Ранський
  • О.В. Диха
  • О.А. Гордієнко
  • Н.О. Діденко

Abstract

As part of the fundamental dependence «structure-properties» was explored the possibility of reagent processing of highly toxic industrial waste with obtaining multifunctional additives to industrial oils. Also quantum-chemical calculations were made for sulfur-containing coordination compounds with chelating units MS4 and MN2S2 (M = Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+). Using friction machines SMC–2, MFT–1 and four-ball machine in industrial oil I–40A were explored the anti-wear properties of the additives of the class of coordination compounds containing chelating units MS4 and MN2S2. It is established that anti-wear properties depend on ionicity (covalence) of chemical bonds in coordination units MS4 and MN2S2 as follows: the more ionic chemical bond is, the worse is the anti-wear properties of the investigated additives. Correlation was made between anti-wear properties of the studied additives and their ionic potential φ and total charge (S1+S2) of sulfur-containing organic ligands in their structure. Depending on nature of sulfur-containing ligands, there was obtained the following row of anti-wear activity for zinc and copper complexes:

References

1. Gajdidej O. V. Kompleksnaja pererabotka jekologicheski opasnyh hlorsoderzhashhih pesticidnyh preparatov : PhD thesis : 21.06.01, Dnepropetrovsk, 2003, 197 p.
2. Gordienko O. A. Tehnologii' pererobky hlorvmisnyh pestycydnyh preparativ z oderzhannjam prysadok do olyv : PhD thesis : 05.17.07, K, 2012, 200 p.
3. Thor I. I. Reagentna pererobka ta racional'ne vykorystannja ekologichno nebezpechnyh sirkovmisnyh pestycydnyh preparativ : PhD thesis : 21.06.01, K., 2008, 212 p.
4. Petruk R. V. Kompleksnyj metod pererobky fosforvmisnyh pestycydiv do ekologichno bezpechnyh produktiv ta rekul'tyvacii' zabrudnenyh gruntiv : PhD thesis : 21.06.01, K, 2013, 176 p.
5. Ranskiy A. P., Titov T. S., Gordienko O. A., Balalaev A. K. Tehnologicheskie aspekty reagentnoj pererabotki serougleroda golovnoj frakcii syrogo benzola koksohimicheskih predprijatij, Ekologicheskij vestnik Rossii, 2013, P. 48–51.
6. Ranskiy A. P., Titov T. S., Avdienko T. N. Poluchenie ksantogenatov metallov reagentnoj pererabotkoj serougleroda golovnoj frakcii koksohimicheskih predprijatij, Ekologicheskij vestnik Rossii, 2013, № 11, P. 18–21.
7. Ranskiy A. P., Suhoj M. P., Panasjuk A. G., Gajdidej O. V. Regeneracija i povtornoe ispol'zovanie solej trihloruksusnoj kisloty, Ohrana okruzhajushhej sredy, 1995, № 1, P. 23–25.
8. Ranskiy A. P., Panasjuk O. G., Burmіstr M. V., Luk'janenko V. V., Sandomirs'kij O. V. Pat. 75668 Ukraina, MPK6 V09V 3/00. Sposіb pererobki pesticidnih preparatіv na osnovі zamіshhenih sim–triazinіv, zajavnik і patentovlasnik DVNZ «Ukraїns'kiy derzhavniy hіmіko–tehnologіchniy unіversitet», № 2004010063, filed 08.01.04 ; published 15.05.06, Bjul. № 5.
9. Ranskiy A. P., Panasjuk O. G. Pat. 75667 Ukraina, MPK6 V09V 3/00, A62D 3/00. Sposіb pererobki pesticidnih preparatіv na osnovі pohіdnih ariloksi–, aril– ta alkіlkarbonovih kislot, zajavnik і patentovlasnik DVNZ «Ukraїns'kij derzhavnij hіmіko–tehnologіchnij unіversitet», № 2004010057 ; filed 08.01.04 ; published 15.05.06, Bjul. № 5.
10. Thor І. І., Petruk V. G., Ranskiy A. P. Tehnologіchnі shemi reagentnoї pererobki pesticidnogo preparatu «Fentіuram» ta jogo derivatu tetrametiltіuramdisul'fіdu, Vіsnik nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtehnіka», 2006, № 553, P. 204–209.

Published

2015-06-19

How to Cite

Тітов, Т., Ранський, А., Диха, О., Гордієнко, О., & Діденко, Н. (2015). Technological design of additives to industrial oils obtained by reagent processing of toxic industrial waste. Problems of Tribology, 74(4), 81–89. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/412

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>