Mathematical modeling of the process of rolling body rolls with needed rollers

  • A.V. Zubiekhina-Khaiiat
  • D.D. Marchenko
Keywords: needle rollers,rolling screw surfaces needle rollers, curvature of a screw surface, a roughness.

Abstract

The processes of needle roller rolling with the wide cavity and archimedean worms are investigated. A method of rolling in threads and worms with large angles of elevation of the coil line by means of flexible needle rollers is suggested.

References

1. Babej Yu.I. Poverhnostnoe uprochnenie materialov / Yu.I.Babej, B.I.Butakov, V.G. Sysoev. – Kiev: Nauk. dumka, 1995. – 104 s.
2. Bronshtejn I.N. Spravochnik po matematike / I.N. Bronshtejn, K.A. Semendyaev – M., Tehizdat, 1956.
3. Odincov L.G. Uprochnenie i otdelka detalej poverhnostnym plasticheskim deformirovaniem / L.G Odincov. – M.: Mashinostroenie, 1987. – 328 s.
4. Papshev D.D. Otdelochno-uprochnyayushaya obrabotka poverhnostnym plasticheskim deformirovaniem / D.D Papshev. – M.: Mashinostroenie, 1978. – 152 s.
5. Zhasimov M.M. Upravlenie kachestvom detalej pri poverhnostnom plasticheskim deformirovanii / M.M. Zhasimov. – Alma - Ata: Nauka, 1986.– 208 s.
6. Butakov B. Issledovaniya tochnosti valov obkatannyh ustrojstvom so stabilizaciej rabochego usiliya obkatyvaniya / B. Butakov// Motrol, Commissionofmotorizationandenergeticsinagriculture. – Lublin, 2012. – Tom 14 A. – S. 15 – 22.
7. Vlasov V.M. Rabotosposobnost uprochnennyh trushihsya poverhnostej / V.M. Vlasov. – M.: Mashinostroenie, 1987. – 304 s.
8. Popov A. Analiz harakteristik kontaktu poverhon z pochatkovim linijnim i tochechnim dotikom / A. Popov // Motrol, Motoryzacja I energetykarolnictwa. – Lublin. 2015,VOL 17, No.2. – S. 9 –16.
9. Butakov B.I. Opredelenie optimalnogo usiliya obkatyvaniya valov rolikami / B.I. Butakov, V.A. Artyuh. – Sankt – Peterburg, Ch. 2., 2013 – S. 58-64.
10. Patent 101718 Ukraina MPK V24V 39/04 (2006.01), B21H 3/00. Pristrij dlya obkatuvannya krupnih rizb i arhimedovih cherv’yakiv rolikami / B.I. Butakov, A.V. Zubehina, zayavnik i patentovlasnik B.I. Butakov.; zayavl. 18.07.2011, nomer zayavki: a201108944; opubl. 25.04.2013, Byul. № 8, 2013.
11. Butakov B. Volnistost poverhnosti pri obkatyvanii tel vrasheniya rolikami / B. Butakov // Motrol, Motoryzacja I energetyka rolnictwa. Lublin. – Vol15, No2., 2013 – S. 15 – 22.
Published
2019-10-23
How to Cite
Zubiekhina-Khaiiat, A., & Marchenko, D. (2019). Mathematical modeling of the process of rolling body rolls with needed rollers. Problems of Tribology, 24(3/93), 45-50. https://doi.org/https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-93-3-45-50
Section
Articles