Assessment of the quality factor of tribosystems and relationship with tribological characteristics

  • V.A. Vojtov Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv
  • A.V. Voitov Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv
Keywords: tribosystem, modeling, wear rate, coefficient of friction, material compatibility, quality factor of tribosystem, the criterion quality factor of tribosystem, internal friction of material structure

Abstract

The definition of the quality factor of the tribosystem has been further developed, which, unlike the known one, takes into account not only the geometric dimensions of the tribosystem, thermal diffusivity of triboelement materials, lubricating medium and deformation propagation rate in the surface layers of the material, but also the function of changing the rheological properties of the surface layers of materials during running-in and their increase during running-in. Theoretical studies have established that three parameters have the maximum effect on the quality factor: sliding speed, roughness of friction surfaces and lubricating medium.

Experimental studies have established the relationship between the value of the quality factor, wear rate and coefficient of friction during steady-state operation of tribosystems. It has been shown that an increase in the figure of quality factor reduces the above parameters, and the criterion itself Qmax is a measure of the potential of the tribosystem adapt to the operating conditions

References

1. Viktor Vojtov, Abliatif Biekirov, Anton Voitov The quality of the tribosystem as a factor of wear resistance // International Journal of Engineering & Technology, 2018, Vol 7, № 4.3 Р. 25-29. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19547 [English]
2. Alekseyev N.M. Nekotoryye aspekty sovmestimosti materialov pri trenii. I. Podpoverkhnostnyye protsessy // N.M. Alekseyev, N.A. Bushe // Treniye i iznos. – 1985. – T. 6, № 5. – S. 773 – 783. [Russian]
3. Alekseyev N.M. Nekotoryye aspekty sovmestimosti materialov pri trenii. II. Podpoverkhnostnyye protsessy // N.M. Alekseyev, N.A. Bushe // Treniye i iznos. – 1985. – T. 6, № 5. – S. 965 – 974. [Russian]
4. Alekseyev N.M. Nekotoryye aspekty sovmestimosti materialov pri trenii. III. Mikroprotsessy mekhanicheskoy friktsionnoy prisposablivayemosti // N.M. Alekseyev, N.A. Bushe // Treniye i iznos. – 1987. – T. 8, № 5. – S. 197 – 205. [Russian]
5. Bushe N.A. Reshennyye i peremennyye zadachi po sovmestimosti tribosistem / N.A. Bushe // Treniye i iznos. – 1993. – T. 14, № 1. – S. 25 – 34. [Russian]
6. Krishtal M.A., Piguzov YU.V., Golovin S.A. Vnutrenneye treniye v metallakh i splavakh. – M. : Metallurgiya, 1964. – 245 s. [Russian]
7. Postnikov V.S. Vnutrenneye treniye v metallakh . – M. : Metallurgiya, 1974. – 352 s. [Russian]
8. Shevelya V.V. Reologiya iznosostoykosti i sovmestimosti par treniya // Treniye i iznos. – 1993. – T. 14, № 1. – S. 48-63. [Russian]
9. Shevelya V.V., Trytek A. Reologiya vizkouprugogo friktsionnogo kontakta // Problemy tribologii. – 2010. – № 4. – S. 6-16. [Russian]
10. Shevelya V.V., Oleksandrenko V.P. Tribokhimiya i reologiya iznosostoykosti. – Khmel'nitskiy: KHNU, 2006. – 278 s. [Russian]
11. Shevelya V.V., Vojtov V.A., Sukhanov M.I., Isakov D.I. Zakonomernosti izmeneniya vnutrennego treniya v protsesse raboty tribosistemy i yego uchet pri vybore sovmestimykh materialov // Treniye i iznos. – 1995. – T. 16, №4. – S. 734-744. [Russian]
12. Vojtov V.A. Printsipy konstruktivnoy iznosostoykosti uzlov treniya gidromashin / V.A. Vojtov, O.M. Yakhno, F.KH. Abi Saab – K.: Nats. tekhn. un-t «Kiyev. politekhn. in-t», 1999. – 190 s. [Russian]
13. Vojtov V. A., Zakharchenko M.B. Yntehralʹnyy parametr otsenky trybolohycheskykh svoystv smazochnykh materyalov // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Ukrayinsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi zaliznychnoho transportu. — Kharkiv: UkrDAZT. — 2015 (2), № 151, 5—10
14. Vojtov V.A., Zakharchenko M.B. Modelirovaniye protsessov treniya iznashivaniya v tribosistemakh v usloviyakh granichnoy smazki. Chast' 1. Raschet skorosti raboty dissipatsii v tribosistemakh / Problemi tribologíí̈. – 2015. – № 1. – P. 49-57. [Russian]
15. A.V. Voitov Modeling the processes of friction and wear under dynamic influences on the tribosystem // Problems of Tribology, 25, No 3/97 – 2020, 45-49. DOI: 10.31891/2079-1372-2020-97-3-45-49
16. Vojtov V. A., Biekirov A. Sh., Voitov A. V. and Tsymbal В. M. 2019 Running-in procedures and performance tests for tribosystems, Journal of Friction and Wear, 40(5), pp. 376–383. DOI: 10.3103/S1068366619050192 [English]
Published
2020-12-22
How to Cite
Vojtov, V., & Voitov, A. (2020). Assessment of the quality factor of tribosystems and relationship with tribological characteristics. Problems of Tribology, 25(4/98), 20-26. https://doi.org/https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-98-4-20-26
Section
Articles