Creation of new technological methods for surface engineering based on broaching

Authors

  • I.V. Shepelenko Central Ukrainian National Technical University
  • E.K. Posviatenko National Transport University
  • Ya.B. Nemyrovskyi Central Ukrainian National Technical University
  • V.V. Cherkun Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University
  • I.P. Rybak National Transport University

DOI:

https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-104-2-6-12

Keywords:

surface engineering, broaching, hybrid technologies, finishing antifriction non-abrasive treatment, nitriding

Abstract

The article is devoted to the creation of new processing technologies through the use of drawing. It is determined that the most effective processes of surface engineering of machine parts are hybrid technologies. The advantages of such technologies due to obtaining a new effect from the impact on the part by two or more dissimilar processes belonging to one or different groups of surface engineering methods are noted. It is proved that the use of hybrid technologies on the basis of stretching allows to combine the advantages of different methods, first of all cold plastic deformation methods, in combination with others. The use of deforming drawing provides in the surface layer favorable for the part of the compressive residual stresses, increase the wear resistance of the surface, as well as the strength of the part. The results of the research allowed to classify the deforming drawing as a class of surface engineering methods. On the example of processing of cylinder liners of internal combustion engines the combined technology containing operations of deforming drawing and finishing antifrictional non-abrasive processing is developed. It is shown that the use of deforming drawing has significantly improved the quality of antifriction coating. The use of deforming drawing to the component of the hybrid method with the subsequent pulsed nitriding is considered.It is established that when nitriding cutting tool products, hybrid process modes should be set in order to create the most effective nitride zone. In the case of processing of road vehicle parts, special attention should be paid to obtaining a diffusion layer. The efficiency of the offered technologies on the basis of stretching is established. Determining the prospects for further use of deforming drawing as an integral part of hybrid technologies

References

1. Chernovol M.I., Shepelenko I.V. (2012) Sposoby formirovaniya antifrikcionnyh pokrytij na metallicheskie poverhnosti treniya [Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu - Vyp. 25 (1)] – S.3-8.
2. Kanarchuk V.E., Posviatenko E.K., Lopata L.A. (2000) Inzheneriia poverkhni detalei transportnykh zasobiv: suchasnyi stan i perspektyvy [Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu - Vyp. 4] – S.3-14.
3. Posviatenko E.K. (2008) Gibridnye processy inzhenerii poverhnostej detalej mashin [Inzheneriya poverhnosti i renovaciya izdelij] – S.195-198.
4. Posviatenko E.K., Alieksieiev V.V. (2007) Nyzkochastotne ionne impulsne azotuvannia yak metod inzhenerii poverkhni detalei DTZ [Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu - Vyp. 15] – S.25-33.
5. Rosenberg A.M., Rosenberg O.A., Gricenko E.I., Posviatenko E.K. (1977) Kachestvo poverhnosti, obrabotannoj deformiruyushchim protyagivaniem. Kiev, Naukova dumka, 188 s.
6. Rosenberg A.M., Rosenberg O.A., Posviatenko E.K. (1978) Raschet i proektirovanie tverdosplavnyh deformiruyushchih protyazhek i processa protyagivaniya. Kiev, Naukova dumka, 256 s.
7. Rosenberg A.M., Rosenberg O.A. (1998) Mehanika plasticheskogo deformirovanija v processah rezanija i deformirujushhego protjagivanija. Kiev, Naukova dumka, 320 s.
8. Posviatenko E.K. (1993) Naukove obgruntuvannia efektyvnosti protsesu deformuiuche-rizhuchoho protiahuvannia [Avtoreferat dysertatsii doktora tekhnichnykh nauk] 35 s.
9. Posviatenko E.K., Nemyrovskyi Ya.B., Cherniavskyi O.V., Yeromin P.M. (2017) Mekhanika kombinovanoho protiahuvannia hrafitovmisnykh chavuniv. Kropyvnytskyi, Vydavets Lysenko V.F., 286 s.
10. Posviatenko E.K., Nemyrovskyi Ya.B., Shepelenko I.V. (2020) Protiahuvannia ta protiazhnyi instrument. Kropyvnytskyi, Vydavets Lysenko V.F., 298 s.
11. Posviatenko E.K., Nemyrovskyi Ya.B., Sheikin S.E., Shepelenko I.V., Cherniavskyi O.V. (2021) Inzheneriia detalei, obroblenykh protiahuvanniam. Kropyvnytskyi, Vydavets Lysenko V.F., 466 s.
12. Poverhnosti s regulyarnym mikrorel'efom: klassifikaciya, parametry i harakteristiki. GOST 24773-81 (1981) [Gosudarstvennyj komitet SSSR po standartam] 13 s.
13. Posvyatenko E.K., Alєksєєv V.V., Rutkovs'kij A.V. (2005) Vidnovlennia kolinchastykh valiv dvyhuniv vnutrishnoho zghoriannia ionno-impulsnym azotuvanniam [Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu: Tekhnichni nauky. Mashynobuduvannia - №11 – S.119-122.
14. Pastukh I.M. (2008) Fizyko-tekhnichna obrobka poverkhni metaliv bezvodnevym azotuvanniam v tliiuchomu rozriadi [Avtoreferat dysertatsii doktora tekhnichnykh nauk] 42 s.
15. Rasheed A Abdullah, Shepelenko I., Posviatyenko E. (2020) Experimental quality improvement of the application of antifriction coating [Journal of Physics: Conference Series, Volume 1706, First International Conference on Advances in Physical Sciences and Materials 13-14 August 2020, Coimbatore, India] – P. 1-11. https://doi:10.1088/1742-6596/1706/1/012187.
16. Shepelenko I.V., Posviatenko E.K., Cherkun V.V. (2109) The mechanism of formation of anti-friction coatings by employing friction-mechanical method [Problems of Tribology, №1] – S.35-39.
17. Shepelenko I., Ya. Nemyrovskyi, Y. Tsekhanov et al. (2020) Power Parameters of Micro-cutting During Finishing Anti-friction Non-abrasive Treatment [New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham] – P. 194-201. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46817-0_22.
18. Shepelenko I., Tsekhanov Y., Nemyrovskyi Ya. et al. (2020) Improving the Efficiency of Antifriction Coatings by Means of Finishing the Antifriction Non-abrasive Treatment [Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham] – P. 289-298. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_30.
19. Chernovol M., Shepelenko I., Budar Mohamend R.F. (2015) Effectiveness increase in application of FANT of the components of mobile agricultural machines [Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn - Vyp. 45] – S.10-13.
20. Nemyrovskyi Ya., Shepelenko І., Osin R., Posviatenko E. (2022) Improving the processing quality of cylinder liners using combined technology [Cutting and Tools in Technological Systems, №96] – S.121-130. https://doi.org/10.20998/2078-7405.2022.96.13.
21. Shepelenko I.V. (2021) Naukovi osnovy tekhnolohii nanesennia antyfryktsiinykh pokryttiv z vykorystanniam plastychnoho deformuvannia [Avtoreferat dysertatsii doktora tekhnichnykh nauk] 43 s.

Downloads

Published

2022-06-17

How to Cite

Shepelenko, I., Posviatenko, E., Nemyrovskyi, Y., Cherkun, V., & Rybak, I. (2022). Creation of new technological methods for surface engineering based on broaching. Problems of Tribology, 27(2/104), 6–12. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-104-2-6-12

Issue

Section

Articles